Hoạt động của hội Quận Thốt Nốt

Thành phố Cần Thơ: Hiệu quả mô hình “Hội ND thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật”

(Cổng ĐT HND) – Năm 2019, Hội ND thành phố được T.Ư Hội NDVN hỗ trợ xây dựng mô hình điểm “Hội ND thu gom vỏ chai, bao bì chai thuốc bảo vệ thực vật” tại xã Vĩnh Bình- Huyện Vĩnh Thạnh.

Ông Lê Văn Kiệp – Ủy viên BTV Hội ND xã Vĩnh Bình và hội viên, nông dân xã nhận xe chở rác và thùng đựng bao bì thuốc BVTV

Qua thời gian thực hiện mô hình, Hội ND thành phố tổ chức tập huấn cho 80/100 đại biểu tham gia mô hình, bao gồm các nội dung một phải năm giảm trong sản xuất nông nghiệp; thực trạng môi trường nông thôn; một số giải pháp trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn; cách thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Thành lập các Tổ hợp tác bảo vệ môi trường; tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trên Đài Truyền thanh xã 04 lần/tháng.

Ngoài ra, mô hình còn hỗ trợ 10 thùng chứa rác và 06 xe chở rác để bà con thu gom từ cộng đồng đến nơi tập trung.

Ông Thạch Hoàng ở ấp Vĩnh Nhuận, thành viên tham gia mô hình chia sẻ: Vừa qua, ông cùng Hội ND xã thu gom 300kg vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật để ngành chức năng xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch Hội ND thành phố Trần Thị Thiên Thư cho biết: Mô hình “Hội ND thu gom vỏ chai, bao bì chai thuốc bảo vệ thực vật” trên địa bàn xã Vĩnh Bình đã thành công tốt đẹp. Qua đó tác động tích cực đến việc tuyên truyền hội viên, nông dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *