Văn bản của hội

Hướng dẫn Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp quận, huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hướng dẫn Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp quận, huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (xem tại đây) HD 21 Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội HND cấp quận, huyện và cơ sở NK 2023 – 2028.signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *