Văn bản của hội

Công văn: V/v đề nghị đưa tin buồn đối với đ/c Phạm Bái

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAMBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 1019 – CV/HNDTW
V/v đề nghị đưa tin buồn đối với đ/c Phạm Bái
CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc         
 Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

  Kính gửi:  – Báo Nhân dân– Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam
 Thông tấn xã Việt Nam
– Báo Thái Bình, Báo Nông thôn Ngày nay.
Đồng chí Phạm BáiSinh ngày 13 tháng 12 năm 1925.
Quê quán: xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Chức vụ, đơn vị công tác: Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, VI, Đại biểu Quốc hội khóa VIII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nguyên Ủy viên Hội đồng Chính phủ; nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá I).
Vào Đảng: tháng 11/1945 (75 năm tuổi Đảng).      
Đã từ trần vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 12/10/2019 tại nhà riêng, số nhà 17A, phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đồng chí Phạm Bái là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.
Thực hiện Điều 35, Chương 4, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức quy định cơ quan đứng tên đưa tin buồn; để việc đưa tin buồn đồng chí Phạm Bái được kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các báo, đài liên quan đưa tin buồn đồng chí Phạm Bái từ trần theo đúng quy định (có tin buồn đồng chí Phạm Bái gửi kèm theo).Trân trọng cảm ơn !


Nơi nhận:
    – Như kính gửi;
    – Website Hội Nông dân VN;
    – Lưu VP, TC.
 T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
 
 
Thào Xuân Sùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *