Văn bản của hội

Công văn V/v đề xuất tiêu chí xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại

VĂN BẢN HỘI

CÔNG VĂN

TIN MỚI NHẤT

NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết: Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

CHỈ THỊ

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

CÔNG VĂN

Công văn: V/v tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện mục tiêu phát triển 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả

BÁO CÁO

Báo cáo tổng kết 10 năm Hội NDVN thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020

KẾ HOẠCH

Kế hoạch: Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

THÔNG BÁO

Thông báo: Một số hoạt động công tác trọng tâm giai đoạn 2019- 2021

HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn: Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019)

CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019

ĐỀ ÁN

Đề án Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

BIỂU MẪU

Logo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII

VĂN BẢN ĐẠI HỘI VII

Danh sách Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII

Công văn V/v đề xuất tiêu chí xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại11:51 – 03/10/2019Xem và tải “Công văn V/v đề xuất tiêu chí xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại” tại đây

Ghi chú:

– Xem và tải Quyết định 691 của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018- 2020

– Xem và tải Nghị định 122 của Chính phủ: Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 

– Xem và tải Quyết định 217: Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội

– Xem và tải Quyết định số 218: Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

– Xem và tải Thông tư số 02: Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *