Phong trào nông dân

Thành lập chi Hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng mãng cầu xiêm”


Hội Nông dân phường Thới Long (quận Ô Môn) vừa ra mắt chi Hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng mãng cầu xiêm” khu vực Thới Hòa 2 (ảnh).
Chi Hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng mãng cầu xiêm” được thành lập xuất phát từ nhu cầu nguyện vọng của các thành viên trong nhóm trồng mãng cầu xiêm và được Hội Nông dân phường hướng dẫn thủ tục. Chi hội có 15 thành viên, Ban Chấp hành có 3 đồng chí; ông Trần Hoàng Sơn được bầu làm Chi hội chi Hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng mãng cầu xiêm”.
Chi hội cũng thông qua quy chế hoạt động và được các thành viên thảo luận thống nhất 100%. Hiện tại trong 15 thành viên có hộ cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng/năm, hộ có cây trồng thắp nhất cũng từ 1,5 năm tuổi trở lên, tổng diện tích là 6,7ha. Trước đó, Hội Nông dân quận Ô Môn đã kịp thời hỗ trợ 10 thành viên vay số tiền 300 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách quận năm 2023.
Được biết bên cạnh đoàn kết, đầu tư phát triển kinh tế hộ, góp phần phát triển kinh tế của địa phương, thông qua Chi hội còn tạo điều kiện giải quyết cho trên 40 lao động có việc làm thường xuyên.
Phạm Văn Giúp
Hội Nông dân quận Ô Môn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *