Hoạt động hội - Huyện Thới Lai

Hội Nông dân huyện Thới Lai phối hợp tuyên truyền hội viên tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện


Để góp phần vận động hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) giúp tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, thực hiện thành công lộ trình BHYT toàn dân, vừa qua, Hội Nông dân huyện ký kết phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Thới Lai đẩy mạnh tuyên truyền tham gia BHYT, BHXH cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện (ảnh).
Theo đó, hai đơn vị tập trung tuyên truyền Luật BHXH sửa đổi và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT; quyền lợi và trách nhiệm của nông dân trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; vai trò, tính ưu việt, ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; hình thức, thủ tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, đối tượng là hộ có hoàn cảnh khó khăn… Qua các nội dung tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Thới Lai về các chính sách BHXH, BHYT; cùng với đó tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để được hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã hội.
Ông Lương Duy Khanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thới Lai, cho biết: Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện góp phần giúp Hội Nông dân huyện hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đến thời điểm này, Hội Nông dân huyện Thới Lai đã vận động hội viên nông dân mua được 879 thẻ BHXH tự nguyện, đạt 207,8% chỉ tiêu Thành Hội giao; 12.483 thẻ BHYT đạt 105,95% chỉ tiêu Thành Hội giao năm 2022.
Văn Út – Duy Khanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *