Văn bản của hội

Kế hoạch Thực hiện chủ đề năm 2022 “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển sản xuất”

Kế hoạch Thực hiện chủ đề năm 2022 “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển sản xuất” (xem tại đây) KH 141 thực hiện Chủ đề năm 2022-Diễm.signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *