Hoạt động hội- Quận Ô Môn

HỘI NÔNG DÂN QUẬN Ô MÔN GIẢI NGÂN DỰ ÁN CHĂM SÓC VÀ CẢI TẠO VƯỜN CÂY ĂN TRÁI TẠI PHƯỜNG THỚI LONG

Hội Nông dân quận Ô Môn vừa giải ngân Dự án chăm sóc và cải tạo mới vườn cây ăn trái tại phường Thới Long.

Hội Nông dân quận Ô Môn vừa giải ngân Dự án chăm sóc và cải tạo mới vườn cây ăn trái tại phường Thới Long cho 7 hộ vay với số tiền 72 triệu đồng, giúp hội viên nông dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo trong hội viên.
Hiện tổng số dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân quận Ô Môn là 1,28 tỷ đồng, giải ngân 22 dự án, cho 317 hộ hội viên nông dân vay. Liên tịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận thành lập 24 tổ với 120 hộ, tổng số tiền 1,9 tỷ đồng. Vốn ngân sách quận cấp từ năm 2018-2021 là 400 triệu đồng, giải quyết cho 12 hộ hội viên nông dân vay. Đặc biệt, Hội Nông dân quận phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin và Ngân hàng Chính sách xã hội quận rà soát, thẩm định và tham mưu cho UBND quận cho 202 hộ hội viên nông dân vay với số tiền 8,7 tỷ đồng, nhằm cải tạo vườn gắn với phát triển du lịch, giảm nghèo bền vững, theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, Hội Nông dân quận Ô Môn tiếp nhận và quản lý 4 dự án từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố và Trung ương Hội với số triền 1,7 tỷ đồng, giúp cho 49 hộ vay, giúp hội viên nông dân đầu tư kinh doanh, sản xuất, nhất là trước tình hình khó khăn của dịc bệnh Covid-19 hiện nay.
Để quản lý, theo dõi giúp đỡ hội viên trong quá trình sử dụng đồng vốn đúng mục đích, Hội còn hướng dẫn hộ vay sản xuất, kinh doanh, mua bán nhỏ…trả lãi đúng định kỳ không để nợ đọng, nợ xấu làm ảnh hưởng đến các nguồn vốn, qua đó kịp thời luân chuyển cho vay theo hình thức xoay vòng, đảm bảo quyền lợi của hội viên, phát triển nhân rộng nhiều mô hình mới cách làm hay.
Phạm Văn Giúp
Hội Nông dân quận Ô Môn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *