Hoạt động của hội

NĂM 2020, QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN VƯỢT CHỈ TIÊU

Đoàn kiểm tra Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Cần Thơ làm việc với Hội Nông dân phường Thới An (quận Ô Môn).


Năm 2020, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề ra. Theo đó, vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với số tiền: 4.743.596.000 đồng, đạt 105% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao, nâng số vốn toàn thành phố hiện nay lên 31.590.259.988 đồng. Số vốn này đã phát vay xoay vòng trên 187 dự án với trên 1.900 lượt hộ hội viên nông dân vay vốn để sản xuất kinh doanh mua bán. Qua đó, giải quyết hàng trăm lao động có việc làm mang lại hiệu quả thiết thực tại địa phương, với các mô hình: sản xuất lúa, cải tạo vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái, trồng sầu riêng, sản xuất rau an toàn, trồng hoa kiểng… Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội nhận ủy thác cho vay vốn với số tiền dư nợ 1.027,416 tỷ đồng, tiền gửi tiết kiệm 91,905 tỷ đồng. Đặc biệt có 12 đơn vị Hội cấp xã, phường không có nợ quá hạn. Hội còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay lĩnh vực nông nghiệp dư nợ 4.363,277 tỷ đồng, cho vay thông qua tổ chức Hội Nông dân có 14 xã thuộc 6/8 đơn vị quận, huyện, có 34 tổ vay vốn với 377 khách hàng, dư nợ số tiền trên 58 tỷ đồng.
Trong năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016-2020: có 5 tập thể và 10 cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 tập thể và 24 cá nhân được Hội Nông dân thành phố khen thưởng. Cũng trong thời gian này, Đề án Đổi mới và nâng cao hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2021-2025 được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và hỗ trợ kinh phí hàng năm. Từ đó, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo Hội Nông dân các quận, huyện hướng dẫn xây dựng dự án theo chuỗi giá trị, cho vay theo chi, tổ Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác liên kết sản xuất. Trong năm, các cấp Hội tổ chức thẩm định, phê duyệt ủy thác nguồn vốn Trung ương và thành phố, đã giải ngân hơn 7,2 tỷ đồng cho trên 15 dự án vay vốn. Trong quá trình cho vay, Hội luôn chú trọng đến khâu khảo sát, chọn đúng đối tượng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, thu hồi vốn và phí đúng quy định, không có nợ quá hạn. Đồng thời, Hội các cấp tích cực phối hợp ngành chuyên môn hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, thành lập các tổ hợp tác liên kết phát triển sản xuất, tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh. Từ đó ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu.
Ban Điều hành Hội Nông dân thành phố tổ chức kiểm tra hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân đối với Hội Nông dân quận, huyện và xã, phường, tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn. Đặc biệt, kiểm tra các dự án sau khi giải ngân, các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả, phát triển mô hình vay vốn của hội viên. Hội các cấp đã tổ chức 10 cuộc tập huấn về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, nghiệp vụ nhận ủy thác vay vốn ngân hàng cho 1.077 cán bộ, hội viên, tổ tiết kiệm và vay vốn. Hội phối hợp với các ngành chức năng mở 25 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân trên địa bàn các quận, huyện. Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên vay vốn tham quan mô hình Tân Nhân hội quán trồng xoài và hợp tác xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhằm nâng cao kiến thức quản lý dự án cho cán bộ và nhân rộng mô hình du lịch liên kết tiêu thụ sản phẩm.
Để phát huy thành quả trên, thời gian tới, Hội Nông dân quận, huyện quan tâm thực hiện những nội dung như sau: Xây dựng Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2021 – 2025 trình Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt và hỗ trợ kinh phí hàng năm. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Vận động, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân, xây dựng Quy chế hoạt động và Quy chế quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp quận, huyện. Lập kế hoạch vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân hàng năm đạt chỉ tiêu Hội cấp trên giao, kế hoạch phân bổ cho vay nguồn vốn hiện có của đơn vị (gồm nguồn vốn nhận ủy thác của Trung ương Hội, Thành Hội, ngân sách quận, huyện và nguồn vốn vận động do huyện quản lý). Lập hồ sơ sổ sách theo dõi nguồn vốn, lưu giữ chứng từ đúng quy định, nguồn vốn còn tồn phải lập hồ sơ cho vay xoay vòng kịp thời, nếu chưa giải ngân phải gửi tiền vào Ngân hàng tại tài khoản Quỹ Hỗ trợ nông dân của quận, huyện. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra, lưu giữ biên bản kiểm tra theo mẫu biểu quy định và báo cáo về Hội cấp trên. Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho cán bộ Hội phụ trách Quỹ Hỗ trợ nông dân và phối hợp các ngân hàng. Ban hành văn bản hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở về Củng cố tổ chức bộ máy Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quy chế sử dụng phí Quỹ Hỗ trợ nông dân và hoa hồng nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo mẫu biểu quy định.
Lê Thị Thủy
Hội Nông dân thành phố Cần Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *