Hoạt động hội - Quận Cái Răng

Nông dân phường Hưng Thạnh tham gia vệ sinh cảnh quan môi trường tuyến kênh rạch


Hội Nông dân phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng) vận động 20 hội viên, nông dân tham gia dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy, cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải, trồng bông súng dưới tuyến rạch Xẻo Củi tại khu Mặt trời Đỏ Trung tâm Văn hóa Tây Đô (ảnh). Đây là mô hình dân vận khéo của Hội nông dân phường đăng ký thực hiện trong năm 2024, là công trình có ý nghĩa, vừa góp phần vận động nhân dân có ý thức về vệ sinh môi trường, vừa tạo được vẻ đẹp mỹ quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.
Thời gian qua, Hội Nông dân phường Hưng Thạnh đã chỉ đạo cho cán bộ, hội viên tích cực tuyên truyền, vận động và có nhiều giải pháp hỗ trợ các hộ nông dân áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu rác thải ô nhiễm môi trường. Đây là một tiêu chí liên quan nhiều đến nhận thức, hành vi, thói quen của từng người dân cộng đồng sinh sống ở khu dân cư. Vì vậy, thời gian tới, Hội Nông dân phường sẽ tập trung vào việc nhân rộng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp có hiệu quả. Trong đó, chú trọng vào tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng, thay đổi hành vi và thái độ, cách ứng xử để chung tay bảo vệ môi trường với những việc làm cụ thể như: Hướng dẫn và vận động hội viên nông dân thu gom, phân loại chất thải ngay tại gia đình; huy động sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động giám sát, quản lý chất thải ở khu dân cư, không vứt rác xuống kênh, rạch. Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan để nâng cao hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần duy trì và nâng cao tiêu chí về môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ và hội viên nông dân.
Huỳnh Văn Việt
Hội Nông dân phường Hưng Thạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *