Phong trào nông dân

Ra mắt chi Hội Nông dân nghề nghiệp dịch vụ nước giải khát “Hạnh Nguyên” ấp Thạnh Lợi


Hội Nông dân xã Trung An (huyện Cờ Đỏ) phối hợp với Chi bộ, Ban ấp và các đoàn thể ấp Thạnh Lợi vừa ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp dịch vụ nước giải khát “Hạnh Nguyên” ấp Thạnh Lợi. Chi hội có 16 thành viên (trong đó gồm 1 Chi hội trưởng, 1 Chi hội phó và 14 thành viên); đồng thời chỉ định Ban Chấp hành gồm 5 thành viên (ảnh).
Mục đích hoạt động của chi Hội nhằm đoàn kết, tập hợp các hội viên nông dân thuộc cùng một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho hội viên; tập hợp nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên để phản ánh với các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức Hội Nông dân và các cơ quan có thẩm quyền về những chủ trương, chính sách, những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với văn hóa văn minh đô thị. Qua đó tuyên truyền, phổ biến, cung cấp, phản ánh thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, định hướng ngành nghề của địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của tổ hội nghề nghiệp mà các thành viên quan tâm; Phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật pha chế, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh. Thảo luận và xây dựng kế hoạch về cách thức tổ chức sản xuất, xây dựng mô hình kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm, giúp hội viên có công ăn việc làm, thu nhập ổn định xóa đói giảm nghèo, làm giàu bền vững; Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động, sản xuất kinh doanh và cuộc sống sinh hoạt của hội viên; Tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, trang bị về kiến thức sản xuất kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ, thị trường… Chi Hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, kết hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, thảo luận và thống nhất hành động trên cơ sở thiểu số phục tùng đa số.
Tại buổi sinh hoạt, chi Hội sẽ trao đổi về quá trình kinh doanh dịch vụ, giá cả thị trường, thông tin các vấn đề liên quan đến hoạt động của chi Hội nông dân nghề nghiệp theo kế hoạch và định hướng của Hội Nông dân xã.
Minh Lâm
Hội Nông dân xã Trung An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *