Văn bản của hội

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp; Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ X; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp; Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ X; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (xem tại đây) KH 175 Phát động PT thi đua đặc biệt chào mừng ĐH HND các cấp NK 2023 – 2028.signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *