Hoạt động hội - Huyện Cờ Đỏ

PHỐI HỢP TỔ CHỨC LỚP NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN TRÁI


Hội Nông dân xã Đông Hiệp phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Cờ Đỏ tổ chức lớp nghề Trồng cây ăn trái cho 35 học viên là thành viên của Hợp tác xã trồng cây ăn trái Hữu Thạnh và nông dân trên địa bàn xã (ảnh).
Theo lớp học, các học viên được cung cấp kiến thức về trồng các loại cây ăn trái như na Thái, nhãn, mít, sầu riêng…; cách sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất điều tiết sinh trưởng, hóa chất bảo quản thường sử dụng trong nghề trồng cây ăn trái; các bước của quy trình làm đất, bón phân, quản lý dịch hại, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản đáp ứng yêu cầu từng loại cây ăn trái và điều kiện sản xuất cũng như cách lên bờ liếp, khoảng cách khi trồng cầy, cách cắt tỉa cành…
Thông qua lớp đào tạo nghề giúp cho các học viên nâng cao kiến thức, kỹ thuật trồng trọt, góp phần tăng năng xuất, hiệu quả cây trồng và phát triển kinh tế hộ gia đình.
BÙI SƠN TÙNG
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *