Văn bản của hội

Công văn đính chính nội dung đính kèm Hướng dẫn số 20-HD/HNDT ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Cần Thơ

Công văn đính chính nội dung đính kèm Hướng dẫn số 20-HD/HNDT ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Cần Thơ (xem tại đây) CV 999 Dinh chinh noi dung Huong dan Dai hoi Chi Hoi.signed;CV 999 Dinh chinh NOI DUNG DAI HOI kem theo.signed 

Văn bản của hội

Kế hoạch Thực hiện chủ đề năm 2022 “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển sản xuất”

Kế hoạch Thực hiện chủ đề năm 2022 “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển sản xuất” (xem tại đây) KH 141 thực hiện Chủ đề năm 2022-Diễm.signed