Văn bản của hội

Kế hoạch Thực hiện chủ đề năm 2022 “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển sản xuất”

Kế hoạch Thực hiện chủ đề năm 2022 “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển sản xuất” (xem tại đây) KH 141 thực hiện Chủ đề năm 2022-Diễm.signed

Văn bản của hội

Kế hoạch Thực hiện nghiêm việc giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan Hội Nông dân thành phố

Kế hoạch Thực hiện nghiêm việc giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan Hội Nông dân thành phố xem tại đây KH 127 thực hiện Chỉ thị 16 tại cơ quan HND thành phố.signed – Copy