Hoạt động của hội

RA MẮT CLB “NÔNG DÂN LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI-TỪ THIỆN”. PHƯỜNG THUẬN HƯNG-QUẬN THỐT NỐT.

Vào ngày 19 tháng 8 năm 2020, tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. Hội Nông dân phường phối hợp cùng Uỷ ban Nhân dân phường tổ chức ra mắt Câu Lạc bộ “Nông dân làm công tác xã hội-Từ thiện” gồm 19 thành viên.là những hội viên nông dân có đạo (PGHH). Với mục […]

Hoạt động của hội

RA MẮT CLB “NÔNG DÂN LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI-TỪ THIỆN”. PHƯỜNG THUẬN HƯNG-QUẬN THỐT NỐT.

Vào ngày 19 tháng 8 năm 2020, tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. Hội Nông dân phường phối hợp cùng Uỷ ban Nhân dân phường tổ chức ra mắt Câu Lạc bộ “Nông dân làm công tác xã hội-Từ thiện” gồm 19 thành viên.là những hội viên nông dân có đạo (PGHH). Với mục […]