Phong trào nông dân

Hội Nông dân và phong trào nông dân cần có bước phát triển mới

(Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG)

Thưa Ðoàn Chủ tịch Ðại hội,

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Thưa các đồng chí,

Hội Nông dân và phong trào nông dân cần có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa (*)

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam – một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị – xã hội của giai cấp nông dân cả nước. Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng các vị khách quý cùng 999 đại biểu tiêu biểu cho phẩm chất, tài năng, sức lao động cần cù, sáng tạo của giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Tôi xin gửi đến cán bộ, hội viên các cấp cùng toàn thể cô bác nông dân cả nước lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Trải qua 88 năm hình thành và phát triển, được Ðảng ta và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Hội Nông dân Việt Nam luôn là cầu nối tin cậy giữa Ðảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; là cơ sở chính trị của xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; có nhiều tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước về đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân và xây dựng nông thôn; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền.

Trong nhiệm kỳ VI, Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã thực hiện tốt vai trò là “trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước đến với nông dân; vận động, tuyên truyền, giúp cho nông dân hiểu, đồng thuận thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn nước ta phát triển mạnh mẽ, đời sống của nông dân được cải thiện về mọi mặt. Những kết quả đạt được đã được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo chính trị trình Ðại hội. Tôi xin nhấn mạnh một số thành tích nổi bật:

Thứ nhất, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn. Nhờ đó mà thời gian qua, mặc dù ngành nông nghiệp nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường nông sản thế giới, nhất là xu thế bảo hộ mậu dịch, nhưng giai cấp nông dân nước ta đã từng bước vượt qua, làm nên những kỳ tích mới. Nông nghiệp nước ta vẫn phát triển ổn định, kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, nông nghiệp trở thành trụ đỡ để nền kinh tế quốc dân vượt qua suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu; công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ðời sống của nông dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân hộ gia đình ở nông thôn tăng từ 75,8 triệu đồng/năm 2012 lên 130 triệu đồng/năm 2017, góp phần quan trọng xóa đói, giảm nghèo.

Như trong Báo cáo đã nêu, Hội Nông dân Việt Nam đã có những sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều hình thức hoạt động mới, được dư luận đánh giá cao. Những hoạt động phong phú, thiết thực đó đã tạo động lực thúc đẩy phong trào nông dân cả nước phát triển mạnh mẽ, nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân tỷ phú. Hoạt động của các cấp Hội nông dân đã góp phần đưa nhanh khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân. Công tác vận động, tập hợp nông dân có nhiều đổi mới, điển hình là việc triển khai Ðề án xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, góp phần nâng cao tỷ lệ nông dân tham gia tổ chức Hội.

Thứ hai, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã được nâng lên. Công tác tham mưu, đề xuất với Ðảng và Nhà nước xây dựng chủ trương, chính sách, tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các cấp Hội đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Ðảng, Chính phủ, Quốc hội.

Thứ ba, đường lối đổi mới của Ðảng và Nhà nước những năm qua đã góp phần làm thay đổi tư duy của những người nông dân vốn quen với nếp sản xuất truyền thống, nhỏ lẻ và manh mún. Giai cấp nông dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, chất lượng được nâng lên. Tỷ lệ hội viên nông dân được đào tạo nghề ngày càng tăng; tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đối với Ðảng, Nhà nước và cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao. Phong trào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó phong trào giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu, phong trào hiến đất làm đường giao thông và các công trình công cộng là những việc làm mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Tình làng nghĩa xóm, nếp sống văn hóa ở nông thôn có nhiều tiến bộ, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân xuất sắc, được Ðảng và Nhà nước ghi nhận và trao nhiều phần thưởng cao quý.

Thành tích của phong trào nông dân và của Hội Nông dân Việt Nam là rất to lớn, đã góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, trân trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của giai cấp nông dân và hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong cả nước. Nhân dịp này, tôi cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ thiện chí, hợp tác có hiệu quả của các tổ chức nông dân, bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Bên cạnh những thành tích, tiến bộ, công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua cũng còn những hạn chế, bất cập như trong Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VI đã chỉ rõ. Tôi chỉ lưu ý, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đồng chí quan tâm trong thời gian tới. Ðó là, nội dung, phương thức hoạt động của Hội vẫn chậm được đổi mới. Công tác tham gia xây dựng chính sách, giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ Hội thiếu sâu sát, không nắm được tâm tư, nguyện vọng của nông dân. Công tác tuyên truyền, vận động nông dân còn yếu. Phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều; công tác hội chưa khơi dậy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp còn lúng túng; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm. Năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp còn thấp. Tình trạng mất vệ sinh, an toàn thực phẩm chưa được khắc phục. Ðời sống của một bộ phận nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn; tình trạng nông dân bỏ ruộng, không muốn làm nông nghiệp, rời bỏ nông thôn, thiếu hợp tác trong sản xuất, liên doanh, liên kết còn là những vấn đề rất đáng quan ngại. Ở đây có trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *