Thống kê - Dự báo


Lúa Đông Xuân 2012-2013 đã gieo sạ được 87.985 ha, trong đó, lúa giai đoạn chắc xanh: 13.320 ha, lúa giai đoạn chín: 57.520 ha và đã thu hoạch được: 17.145 ha.


Lúa Đông Xuân 2012-2013 đã gieo sạ được 87.985 ha, trong đó, lúa giai đoạn trổ-trổ đều: 807,6 ha, lúa giai đoạn chắc xanh: 41.373 ha, lúa giai đoạn chín: 45.741,8 ha và đã thu hoạch được: 587 ha.


Lúa Đông Xuân 12-13 đã gieo sạ được 87.985 ha, trong đó, lúa giai đoạn đòng: 1.908 ha, lúa giai đoạn trổ-trổ đều: 28.118 ha, lúa giai đoạn chắc xanh: 47.004 ha và lúa giai đoạn chín: 10.956 ha


vasep.com.vn) Năm 2012, XK cá tra đạt 1,74 tỷ USD, giảm 3,4% so với năm 2011 và thấp hơn so với mục tiêu 1,8 tỷ USD do những khó khăn về nguồn vốn cho sản xuất, XK, thị trường tiêu thụ trầm lắng, nguồn cung nguyên liệu không ổn định và giá trung bình XK bị đẩy xuống thấp. Dự báo năm 2013, ngành cá tra sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn trên và sẽ cần sự điều chỉnh về cung – cầu để giá cá trên thị trường thế giới được hồi phục trở lại, hướng tới sự phát triển bền vững.


Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Braxin (MAPA) vừa ban hành Thông tư số 19 ngày 30/6/2010 để sửa đổi Thông tư liên quan đến đăng ký nhãn mác và vỏ bọc niêm phong mẫu sản phẩm đồ uống nhập khẩu vào Braxin, đã ban hành tại Thông tư số 55 ngày 18/11/2009.


 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập