Công nghệ xử lý nước thải

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khu dân cư, thị tứ, thị trắn, các bệnh viện, trường học hoặc các đối tượng khác có nước thải tương tự như nước thải sinh hoạt.


Mô tả Công nghệ / Thiết bị : - Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung được thiết kế gồm các giai đoạn sau: + Xử lý cơ học: loại bỏ rác, cặn,… điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải + Xử lý sinh học hiếu khí (bùn hoạt tính) kết hợp quá trình khử Nitơ (Nitrification and Denitrification): loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải (có khả năng phân hủy sinh học)


Mô tả Công nghệ / Thiết bị : - Hệ thống xử lý nước thải ngành chế biến dầu ăn bao gồm các giai đoạn sau: + Xử lý hóa lý: loại bỏ rác, cặn, vật nổi khác,… tách dầu mỡ ra khỏi dòng nước thải. Cân bằng lưu lượng và nồng độ nước thải


Mô tả Công nghệ / Thiết bị : - Hệ thống xử lý nước rỉ rác gồm 3 giai đoạn: + Xử lý bậc 1: gồm quá trình xử lý hóa lý keo tụ - tạo bông - lắng + Xử lý bậc 2: gồm quá trình xử lý sinh học kỵ khí (UASB) và quá trình xử lý sinh học hiếu khí (bùn hoạt tính) kết hợp quá trình Nitrate hóa và khử Nitrate.


Mô tả Công nghệ / Thiết bị: Công suất (Tính theo ca) : 0,5 m3/ngày. Lĩnh vực áp dụng Các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ưu điểm của CN / TB: Chế tạo thiết bị và xây dựng bể tháp dễ dàng thực hiện được (tất cả các địa phương).


Mô tả Công nghệ / Thiết bị : - Nước thải được đưa vào thiết bị phản ứng, được tiếp xúc với khí ozone trong một thời gian nhất định với sự có mặt của chất xúc tác. Trước khi thải ra môi trường, nước thải đã qua khâu lắng và lọc trong.


Mô tả Công nghệ / Thiết bị : - Nước thải bệnh viện thu gom từ các khu vực vệ sinh, khu điều trị,… được vận chuyển về bể điều hòa, sau đó bơm lên hệ thống xử lý bao gồm các khâu: xử lý sinh học kỵ khí, xử lý sinh học hiếu khí và khử trùng. Nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu mức 1 theo TCVN 6772: 2000. Tùy thuộc vào điều kiện của từng bệnh viện để thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải phù hợp.


Mô tả Công nghệ / Thiết bị: - Nước thải nhà máy sản xuất giấy từ hố thu đầu được bơm tự động vào 2 thiết bị lắng 1 và phản ứng kết hợp. Từ đây, nước thải sau lắng được đưa sang thiết bị phản ứng sinh học hiếu khí theo mẻ. Máy thổi khí (Air - Compressor) sẽ hoạt động liên tục 24 giờ/ngày để cung cấp đủ oxy cho quá trình phản ứng sinh học hiếu khí


Mô tả Công nghệ / Thiết bị : - Nước thải từ bể điều hòa (để ổn định lưu lượng và nồng độ) được đưa sang bể phản ứng sinh học kỵ khí. Với sự tham gia của vi sinh vật kỵ khí, BOD nước thải sẽ giảm được 40-50%. Sau đó, tại bể phản ứng sinh học hiếu khí, với sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí, BOD nước thải sẽ giảm thêm 30 - 40%. Bể lắng sơ cấp để tách các thành phần lơ lửng và bùn dư của quá trình xử lý sinh học nước thải với sự tham dự của hóa chất keo tụ và trợ keo tụ.


Mô tả Công nghệ / Thiết bị : - Nguyên lý hoạt động: tách dầu bằng trọng lực - Nước thải nhiễm dầu từ ngăn tiếp nhận sẽ được đưa sang ngăn tách dầu sơ cấp. Dầu nổi trên mặt nước thải được tách ra và chảy vào ngăn đựng riêng. Nước thải được tách dầu lần 2 tại ngăn tách dầu sơ cấp trước khi thải ra môi trường bên ngoài.


 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập