Công nghệ xử lý nước sinh hoạt

Mô tả Công nghệ / Thiết bị: - Quy trình công nghệ: NƯỚC NGUỒN -> THIẾT BỊ XỬ LÝ -> NƯỚC SẠCH CHO NHU CẦU SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP. - Sản phẩm tạo ra: xử lý nước ngầm đạt tiêu chuẩn sinh hoạt, Các chi tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Giá thành xử lý 500 - 1.000 đ/m3 tùy theo công suất.


Mô tả Công nghệ / Thiết bị: - Thiết bị xử lý nước mặn bằng màng thẩm thấu ngược RO chế tạo tại Việt Nam theo công nghệ của Mỹ. Màng lọc (USA), hệ động lực nhập ngoại. Điện 1 pha hoặc 3 pha, hoặc động cơ máy nổ


Mô tả Công nghệ / Thiết bị : - Nước thải từ bể điều hòa và lắng bậc 1 được bơm tưới vào tháp lọc sinh học (Bio-Tower). - Tháp được đổ đầy các giá thể có cấu tạo đặc biệt, để vi sinh vật có thể lưu trú và phát triển. Không khí có chứa oxy được máy nén khí (Air-Compressor) đưa ngược dòng từ dưới lên. Vi sinh vật hiếu khí “ăn” các chất hữu cơ trong nước thải và cho ra dòng sau xử lý có các chỉ tiêu BOD và COD đạt yêu cầu, được thải vào môi trường bên ngoài.


Mô tả Công nghệ / Thiết bị : Nước ngầm được bơm vào hồ chứa đầu, điều chỉnh trị số pH thích hợp trước khi được oxy hóa bằng thiết bị chuyên dùng. Sắt (III) sẽ kết tủa ở dạng hydroxyt: 2Fe2+ + 5H2 +2O2 -> 2Fe(OH)3- + 4H+ kết tủa được lọc bởi thiết bị lọc tuyển nổi hoặc lọc xúc tác, được khử màu và mùi bằng than hoạt tính trước khi đưa đi sử dụng


Mô tả Công nghệ / Thiết bị : Nước nhiễm mặn sau khi qua thiết bị lọc thô, lọc tinh sẽ được bơm cao áp đưa vào cột lọc thẩm thấu ngược hoặc điện thẩm tích. Công suất (Tính theo ca): 200 – 20.000 lít/giờ (nước thành phẩm).


Thiết bị Laz. Thuộc Seri ứng dụng công nghệ mới trong công nghiệp lọc và xử lý nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Thiết bị cho phép diệt gần như 100% các vi khuẩn có trong nước, đồng thời biến các hợp chất hữu cơ thành các chất trung tính vô hại đối với sức khỏe con người.


Mô tả Công nghệ / Thiết bị : Hoạt chất có 2 thành phần A và B. Chất A tạo một cú sốc để tất cả các ion kim loại nặng, các chất hữu cơ mạch vòng trở nên không hòa tan. Chất B có tác dụng keo tụ, đồng thời khử dư lượng chất A


 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập