kỹ thuật trồng mía

A. 1. Giống mía chín sớm (10 tháng):Giống mía VN 84-4137, thân trung bình, vỏ màu xanh vàng ẩn tím ,năng suất khá, chử đường CCS đạt 10-11% . Giống mía VN 84-422: thân to trung bình, vỏ có màu xanh ẩn vàng, năng suất khá, chử đường CCS đạt trên 12%.


 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập