Ứng dụng IPM cho cây bông

Thay vì 16 đến 18 lần phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) như trước kia, kỹ thuật canh tác ngày nay giúp ngưới nông dân chỉ phải phun thuốc 1 - 2 lần trong một vụ bông.


Cây bông với điều kiên ngoại cảnh Cây bông thích hợp với khí hậu bán khô hạn, đất trung tính đến hơi kiềm (pH 6 – 8), rất mẫn cảm với đất chua, chịu úng rất kém. Thời gian sinh trưởng từ gieo đến ra hoa của cây bông ở Trung Quốc là 75 – 80 ngày, ở Ai Cập là 80 – 120 ngày, ở Việt Nam là 37 – 50 ngày; từ gieo đến thu hoạch 140 – 160 ngày (Trung Quốc), 210 ngày (Ai Cập), 120 - 150 ngày (Việt Nam).


 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập