Bệnh hại trong vườn ươm cây ăn quả

I.GIỚI THIỆU Ðể đảm bảo năng suất và tuổi thọ của vườn cây, việc chọn lọc cây giống tốt và chăm sóc cây con trong giai đoạn vườn ươm là yếu tố hết sức quan trọng đối với nghề trồng cây ăn trái. Giữa cây trồng, vi sinh vật gây bệnh và điều kiện ngoại cảnh có mối liên quan và tác động hết sức chặt chẽ lẫn nhau.


 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập