Kỹ thuật trồng cây măng cụt
Kỹ thuật trồng măng cụt

I. ĐIỀU KIỆN SINH THÁI Đất trồng: Măng cụt không kén đất nhưng phát triển tốt nhất trên đất tơi xốp, dễ thoát nước, giàu chất hữu cơ. Măng cụt không thích hợp trên đất mặn hoặc nhiễm mặn.


 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập