Kỹ thuật khác trên cây mía
Bệnh đốm vòng Leptosphaeria sacchari Van Breda de Hoan ( Phyllosticta saccharicola P.Henn)
[ Cập nhật vào ngày (15/04/2011) ] - [ Số lần xem: 5728 ]

1. Triệu chứng bệnh: Bệnh hại trên lá già ở cuối thời kỳ sinh trưởng của cây mía. Bệnh xuất hiện đầu tiên là những chấm hình thoi hoặc hình bầu dục.

Kích thước từ 2-3 ´ 5-10mm; mầu xanh thẫm, màu nâu sau chuyển sang màu đỏ nâu, bệnh phát triển mạnh có viền vàng bao quanh. Vết bệnh phân bố không quy tắc, phát triển dần và hợp thành từng đám lớn, giữa vết bệnh khô chết và có nhiều chấm đen. Bệnh rất phổ biến nhưng chỉ hại lá già.

 

2. Phòng trừ:

 

Chọn giống kháng bệnh.


Tập tin đính kèm
Trung tâm thông tin tư liệu
  In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập