Kỹ thuật khác trên cây mía
Sâu hại mía
[ Cập nhật vào ngày (15/04/2011) ] - [ Số lần xem: 8448 ]

Sâu đục thân mình vàng (Argyroploce -Eucosma Schistaceana Snellen); Phát sinh và gây hại: Trong năm sâu phát sinh 7-8 đợt. Vòng đời : trứng 4-6 ngày, sâu non 20-22 ngày, nhộng 9-10 ngày. Bướm cái đẻ bình quân 173 trứng/con. Sâu non hoạt bát, gây hại chủ yếu thời kỳ mía mầm, sâu non đục vào mầm ở dưới mặt đất, làm nõn bị héo và chết.

Phòng trừ:

Trồng giống mía nhiễm sâu nhẹ.Cắt bỏ cây mầm bị sâu

Tên thuốc:

Dùng thuốc: Kayazinon 10G (Basudin 10G, Diazinon10H) 20-30 kg/ha hoặc Padan hạt 4G: 30kg/ rải vào rãnh mía trước khi đặt hom hoặc rải vào luống sát gốc mía trước khi vun.
sau mia 1.JPGKhi sâu non phát sinh, dùng thuốc pha với nước phun lên cây như: thuốc Padan 95SP với lượng 0,8 kg/ha, Supracid 40ND: 0,8 lít/ha, Ofatox 400EC hay Sumithion 50EC : 1-1,5 lít/ha
sau mia 2.JPG sau mia 3.JPG


Sâu đục thân 4 vạch

Proceras venosatus Walker

 

 

Phát sinh và gây hại:

 

Mỗi năm phát sinh 6 đợt. Vòng đời sâu: trứng 5-7 ngày, sâu non 20-26 ngày, nhộng 7-12 nhày, trưởng thành 3-7 ngày. Một bướm cái đẻ từ 8- 11 ổ trứng, mỗi ổ khoảng 200 quả.

 

Sâu non cũng hại mầm nhưng hại mía cây là chính. Sâu chui vào nách lá rồi đục vào thân tạo thành hang ngách ảnh hưởng đến sự vận chuyển nhựa và làm mía dễ gẫy ngang thân khi có gió. Đường đục cũng tạo cho nấm bệnh thối đỏ xâm nhập.
sau mia 4.JPG

Phòng trừ Trồng giống mía nhiễm sâu nhẹ.

Thả ong mắt đỏ ký sinh trứng.

 

Tên thuốc

Dùng thuốc :

Padan 95SP : 0,8kg/ha,
Ofatox400EC: 1- 1,2 lít/ha
Sumithion50EC : 1- 1,2 lít/ha hoặc
Supracid40ND : 0,8 lít/ha pha với nước để phun.
Sâu đục thân mình trắng  

( bướm trắng)

Scirpophaga nivella Fab.

 

            Phát sinh và gây hại:

 Mỗi năm phát sinh 6 đợt. Vòng đời sâu: trứng 7-15 ngày, sâu non 31-61 ngày, nhộng 12-18 ngày, trưởng thành 3-13 ngày.

Sâu phá hại mía cây, đặc biệt là ở đốt ngọn. Sâu non đục từ ngọn mía xuống dưới ăn điểm sinh trưởng làm cho ngọn mía bị héo, lá xung quanh ngọn mía xòa ra không bình thường, các mầm nhánh đâm ra thành hình ngọn chồi


mia 5.JPG  sau mia 5.JPG


Phòng trừ:

 

Trồng các giống mía nhiễm sâu nhẹ.

Khu ruộng sâu hại nặng thì chú ý làm sạch cỏ.

Ngắt ổ trứng sâu và cắt những ngọn bị hại.

 

Tên thuốc:

 

Dùng thuốc Basudin 50ND: 1-1,5 lít/ha, Supracid 40ND: 0,8- 1 lít/ha.

 

Padan 95SP.

 

Ofatox 400EC và Sumithion : 1-1,5 lít/ha pha với nước để phun trừ sâu, bướm(mình) trắng kiêm trừ rệp xơ trắng.

Sâu đục thân mình hồng  

(cú mèo)

sesamia inferens Walker

 

Phát sinh và gây hại:

Trong năm sâu phát sinh 5-6 đợt. Vòng đời sâu : trứng 5-6 ngày, sâu non 20-30 ngày, nhộng 8-10- ngày, trưởng thành 5-6 ngày; mùa đông: vòng đời sâu dài hơn. Mỗi bướm cái đẻ khoảng 300 trứng.

Sâu non phá hại mía mầm là chính. Khi mới nở, sâu tập trung và gặm bên trong lá, tuổi 2-3 thì phân tán, từ bẹ lá đục vào ngọn và phá hại điểm sinh trưởng làm cho nõn mía bị héo.


 
sau mia 6.JPG

Phòng trừ:

Dùng bẫy đèn bắt sâu trưởng thành.

Cắt bỏ ngọn héo. 

 

Tên thuốc:

Những cánh đồng mía gần ruộng lúa( khi lúa đã trỗ bông) dùng thuốc:Padan 95SP: 0,8;kg/ha. Ofatox 400EC hay Sumithion50EC: 1-1,2lít/ha pha với nước để phun.

Sâu đục thân 5 vạch  

Chilotraes infuscatella ( Snellen) Kapur

 

Phát sinh và gây hại:

Sâu phát sinh 5-6 đợt trong năm. Vòng đời sâu: mùa hè: trứng 2-5 ngày, sâu non 18-35 ngày, nhộng7-8 ngày, trưởng thành 4-6 ngày; mùa đông: vòng đời sâu dài hơn, trứng đẻ thành ổ, mỗi ổ có 250- 300 trứng.

Sâu non nở ra là phân tán, thường nhả tơ đu đưa rổi nhờ gió chuyển sang những dây mía lân cận. Sâu phá hại ở thời kỳ vươn dóng cây bị rỗng ruột, ảnh hưởng đến năng suất và hàm luợng đường. Sâu phá hại nặng trên mía trồng vụ thu đông.


sau mia 7.JPG   sau mia 8.JPG


Phòng trừ: Trồng giống mía nhiễm sâu nhẹ.

Thả ong mắt đỏ ký sinh trứng sâu non.

Cắt bỏ cây mía mầm bị sâu hại.

 

Tên thuốc:  Dùng thuốc phòng trừ như loại sâu đục thân nêu trên.
Tập tin đính kèm
Trung tâm thông tin tư liệu
  In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập