Phong trào của Hội
Kết quả phối hợp tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (03/06/2019) ] - [ Số lần xem: 1113 ]
Ông Ngô Anh Linh – Chi cục trưởng, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố, báo cáo bài tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2018, do Hội Nông dân thành phố phối hợp tổ chức
Ông Ngô Anh Linh – Chi cục trưởng, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố, báo cáo bài tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2018, do Hội Nông dân thành phố phối hợp tổ chức

Thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền giữa Hội Nông dân thành phố với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Cần Thơ.

Năm 2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo các cấp Hội nông dân trên địa bàn thành phố tập trung tuyên truyền trong hệ thống Hội, nhằm để nâng cao nhận thức về vai trò của Hội tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân từ thành phố đến cơ sở, chi tổ Hội.

 Kết quả công tác tuyên truền, các cấp Hội phối hợp tổ chức tuyên truyền chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, của Hội. Các cấp lồng ghép nội dung công tác phòng, chống tệ nạ xã hội tuyên truyền vào các cuộc họp Ban Chấp hành, sinh hoạt lệ chi tổ Hội tuyên truyền được 12.664 cuộc, có 327.452 lượt hội viên nông dân tham dự, đạt 130,5% chỉ tiêu.

Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Hội Nông dân thành phố đã có 363.117 lượt người truy cập; Phối hợp Báo Cần Thơ xây dựng chuyên trang thông tin tuyên truyền với chuyên đề “Nông dân Cần Thơ”, mỗi tuần phát hành 01 kỳ vào ngày thứ 4 hàng tuần, nội dung tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 (39 kỳ, với 622 tờ báo/kỳ = 24.258 tờ báo) và phát hành 3.300 Bản tin nông dân thành phố Cần Thơ, gởi đến quận, huyện, cơ sở, chi Hội; Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được 956 cuộc, có 24.217 lượt người dự; trợ giúp pháp lý 850 cuộc cho 12.608 lượt nông dân tham gia, nhằm giúp nông dân chuyển biến về nhận thức, hiểu biết về pháp luật và chấp hành nghiêm chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Hội Nông dân thành phố phối hợp với Chi cục phòng, chống tệ nạn xã thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ cơ sở, chi tổ Hội, có 292 cán bộ tham dự; Hội Nông dân quận huyện tổ chức 07 lớp bồi dưỡng kiến thức phòng chống tệ nạn xã hội, có 805 lượt hội viên nông dân tham dự.

Đạt được kết quả trên, là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền các cấp; sự phối hợp nhịp nhàng với các ban ngành liên quan, chủ động của Hội Nông dân các cấp; ngay từ đầu năm Hội Nông dân thành phố với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội có làm việc trao đổi và ban hành kế hoạch phối hợp tuyên truyền một số văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn nông thôn toàn thành phố.

Hội Nông dân thành phố chủ động ban hành kế hoạch và triển khai đến các quận, huyện Hội và chỉ đạo quận, huyện xây dựng kế hoạch lập dự trù kinh phí và đăng ký lịch tổ chức lớp tập huấn và gởi về Hội Nông dân thành phố xác nhận, tổng hợp gởi Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thành phố.

Phối hợp nhịp nhàng với chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thành phố, khi tổ chức lớp tập huấn cấp thành phố, quận, huyện Hội có thông báo thời gian và thơ mời báo cáo viên, để Chi Cục phòng, chống TNXH phân công và cử cán bộ đến giảng theo ngày, giờ lịch nội dung bài giảng của lớp quy định. Từ đó công tác phối hợp tập huấn các năm qua đều đạt kết quả thiết thực, góp phần làm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật và giảm tệ nạn xã ở địa phương.

Năm 2019, Hội Nông dân thành phố tiếp tục phối hợp với Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố, tổ chức tuyên truyền luật phòng chống ma túy, luật mua bán người và một số văn bản khác có liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho báo cáo viên và tuyên truyền viên trong hệ thống Hội, nhằm để bổ sung kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tuyên truyền dân trên địa bàn thành phố, phấn đấu 100% cán bộ Hội không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội./.

Phú Dũng - Hội Nông dân TP Cần Thơ
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập