Phong trào của Hội
Hội Nông dân thành phố Cần Thơ tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
[ Cập nhật vào ngày (26/11/2018) ] - [ Số lần xem: 696 ]
Đ/c Trịnh Văn Châu Nhân – UVBTV, Trưởng Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố, triển khai các văn bản tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại đơn vị huyện Phong Điền
Đ/c Trịnh Văn Châu Nhân – UVBTV, Trưởng Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố, triển khai các văn bản tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại đơn vị huyện Phong Điền

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/HNDT, ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018.

Từ ngày 11/11 đến ngày 16 tháng 11 năm 2018, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại 03 cụm gồm: Cụm 1, điểm tại quận Ô Môn hai đơn vị: Ô Môn và huyện Thới Lai; cụm 2, điểm tại huyện Phong Điền 03 đơn vị: Phong Điền, Cái Răng và quận Bình Thủy; cụm 3, điểm tại huyện Vĩnh Thạnh 03 đơn vị: Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ. Có trên 180 cán bộ, hội viên nông dân cơ sở, chi Hội tham dự.

Hội nghị tuyên truyền một số nội dung cụ thể như: Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quyết định số 634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020; Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2018, về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018; triển khai quán triệt việc thực hiện Kế hoạch số 94-KH/HNDTW ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, về đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và một số văn bản chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ, Ban chỉ đạo thành phố về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thông qua tuyên truyền này, nhằm nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và những quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện cuộc vận động và kỷ năng tuyên truyền cho cán bộ Hội các cấp trên địa bàn thành phố trong công tác vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhận thức tốt hơn việc mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao, gắn với việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho cơ quan hay cá nhân tiêu dùng hàng ngày đều quan tâm đến hàng hóa sản xuất trong nước, tiến tới  hạn chế sử dụng và dần dần loại bỏ những mặt hàng kém chất lượng, cũng như hàng ngoại nhập.

Hướng tới Hội Nông dân dân tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng – Nhà nước bằng sự lựa chọn mua sắm hàng Việt khi có nhu cầu tiêu dùng, thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức tinh thần yêu nước qua hành động mua sắm hàng nội địa; phối hợp tham gia cùng Ban Chỉ đạo thành phố kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đối với các doanh nghiệp, quận, huyện trong thành phố./.

Phú Dũng - Hội Nông dân TP Cần Thơ
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập