Phong trào của Hội
Đưa Nghị quyết của Trung ương Hội vào cuộc sống
[ Cập nhật vào ngày (21/03/2018) ] - [ Số lần xem: 791 ]
Đ/c Lê Bá Phước (giữa) TUV, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ thăm tổ hợp tác cam soàn Thới An, Ô Môn
Đ/c Lê Bá Phước (giữa) TUV, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ thăm tổ hợp tác cam soàn Thới An, Ô Môn

Thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW ngày 26/7/2017 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đã và đang trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp cùng các ngành liên quan có nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông nông dân bằng nhiều hình thức phù hợp với mỗi loại hình, đáp ứng thiết thực nhu cầu sản xuất của tổ chức, cá nhân góp phần thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, các phong trào nông dân và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngoài việc thực hiện liên tịch với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ vốn. Đến cuối năm 2017, các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác vận động tăng trưởng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nguồn từ ngân sách thành phố, quận, huyện hỗ trợ, đã lập nhiều dự án giải ngân với tổng số vốn từ các nguồn là 17.319 triệu đồng đã hỗ trợ cho 1.807 hộ sản xuất, kinh doanh; phối hợp ngành nông nghiệp tổ chức 1.175 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 45.482 lượt nông dân, 241 cuộc hội thảo có 3.673 lượt người dự; có 268 nông dân tham gia 10 cuộc tham quan các mô hình sản xuất mới để nhân rộng; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 79 tổ hợp tác sản xuất, 25 tổ Hội nghề nghiệp; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn lập 10 hồ sơ đăng ký nhãn hiệu (logo) sản phẩm, được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chấp nhận đơn 4 sản phẩm: Nhản hiệu cam soàn; nhản hiệu nhãn Ido Thới An, quận Ô Môn; nhản hiệu Heo sạch Dũng Nhung, xã Định Môn, huyện Thới Lai; nhản hiệu Sữa bò Long Hòa, quận Bình Thủy là tín hiệu khả quan để các sản phẩm có thể tham gia thị trường thông qua quảng bá (maketing) trên các phương tiện truyền thông.

Hội Nông dân thành phố đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn và đăng ký thực hiện sản xuất theo Quy trình VietGAP cho các sản phẩm nêu trên vừa mở rộng qui mô sản suất, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm ổn định để quảng bá, tham gia thị trường trong và ngoài nước.

                                   

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bửu (HND Cần Thơ)
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập