Tình hình hoạt động
Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân huyện Thới Lai năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (03/06/2019) ] - [ Số lần xem: 1204 ]
Bà Trần Thị Thiên Thư, UVBCH Trung ương HNDVN, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Bà Trần Thị Thiên Thư, UVBCH Trung ương HNDVN, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong năm qua, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện đã tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tiến tới chào mừng Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Kết quả tuyên truyền nội bộ 533 cuộc, có 15.242 lượt cán bộ dự, tuyên truyền ra hội viên nông dân được 797 cuộc, có 23.252 lượt người dự, Hệ thống Hội từ huyện đến cơ sở nhận được 785 bản tin của Thành Hội và tổ chức tuyên truyền ra hội viên nông dân trong các lần sinh hoạt chi, tổ Hội.

      Việc nâng cao chất lượng hội viên là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên từ đó các cấp Hội luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tăng cường kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi, Tổ Hội”. Trong sinh hoạt có đảm bảo được 03 nội dung “Bàn việc nhà, việc nước, việc Hội”. Trong năm đã phát triển 1.030 hội viên, đạt 103% so chỉ tiêu, nâng tổng số đến nay toàn huyện có 14.533 hội viên, đạt 80,86 % so với hộ nông nghiệp. Đồng thời bổ sung, thay đổi 07 Chủ tịch, 06 phó Chủ tịch Hội Cơ sở; 09 chi hội trưởng, phó và 07 tổ Hội, cấp 924 cho hội viên. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt từ 65 đến 70%.

 Hội Nông dân huyện chỉ đạo thực hiện tốt 3 phong trào lớn của Hội. Về phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, có 14.478 hộ đăng ký thực hiện, đạt 100% chỉ tiêu giao. Cuối năm có 8.243 hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giỏi các cấp qua phong trào này huyện phấn đấu đưa hộ khá, giàu tăng lên, giảm hộ nghèo cho những năm tiếp theo; Về phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội phát động cán bộ, hội viên nông dân hiến 15.826 m2 đất, hoa màu, vật kiến trúc, 1.097 ngày công lao động xây mới và sửa chữa 94 cây cầu các loại; làm mới, nâng cấp sửa chữa 43 km đường giao thông nông thôn, chiều rộng từ 2 đến 4 mét, tổng qui thành tiền 3,2 tỷ đồng; Về phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội tăng cường tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, tổ chức vận động con, em của hội viên viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ tổ quốc. Toàn huyện giao 190 quân, trong đó có 119 thanh niên là con em cán bộ, hội viên nông dân. Hội vận động số tiền 35,700 triệu đồng tặng thanh niên lên đường nhập ngũ..

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đã cảm hóa, giáo dục 25 đối tượng chậm tiến, ngăn ngừa 16 trường hợp phạm pháp, phối hợp với các ngành giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp 149 vụ.

Vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 227,075 triệu đồng, đạt 100,01% chỉ tiêu. Hội Nông dân huyện tiếp nhận và đang quản lý tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân 3,418 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương 1,012 tỷ đồng, vốn thành phố 900 triệu đồng, của huyện 106,403 triệu đồng; vốn xã vận động huyện đang quản lý 1,4 tỷ đồng.

Lê Thị Hoa (HND TPCT)
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập