Thông tin Hội
Hiệu quả của nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân
[ Cập nhật vào ngày (03/06/2019) ] - [ Số lần xem: 729 ]
Quang cảnh buổi giải ngân Quỹ HTND tại xãThạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh
Quang cảnh buổi giải ngân Quỹ HTND tại xãThạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh

Với tổng nguồn vốn trên 23 tỷ đồng, gồm có: Trung ương Hội ủy thác 5,7 tỷ đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ 08 tỷ đồng, ngân sách quận huyện hỗ trợ 1,82 tỷ đồng, vốn vận động và bổ sung 7,728 tỷ đồng, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Ban Điều hành Quỹ HTND thành phố và các quận, huyện quản lý chặt chẽ nguồn vốn hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Trung ương Hội và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đã cho vay trên 1.000 hội viên nông dân, đặc biệt từ khi có hướng dẫn số 841/TW Hội NDVN đã cho vay theo dự án nhóm hộ, lựa chọn mô hình địa điểm phù hợp nên đã phát huy vai trò chủ thể của hội viên nông dân và các cấp Hội, cấp ủy chính quyền địa phương vì đây là mô hình cho vay theo tín chấp từ cộng đồng dân cư và bảo lãnh của Hội Nông dân các cấp và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

ội Nông dân cơ sở và cHộ Từ năm 2016 đến nay đã hỗ trợ cho hội viên nông dân vay vốn với hơn 100 dự án với các mô hình: thâm canh và trồng cây ăn trái phục vụ du lịch sinh thái, sản xuất rau an toàn, chăn nuôi heo, sản xuất lúa chất lượng cao, kịp thời đảm bảo mùa vụ sản xuất, phù hợp tình hình của địa phương, giải quyết công việc làm cho hơn 2.000 lao động, doanh thu mỗi dự án từ 100 triệu đến 01 tỷ đồng,…cụ thể như: Dự án “sản xuất rau màu” tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng được hỗ trợ vốn từ nguồn ngân sách thành phố Cần Thơ với số tiền 500 triệu cho 13 hộ vay, thời hạn vay 12 tháng, diện tích thực hiện là 6,6 ha; qua một năm thực hiện dự án kết quả tổng doanh thu của dự án 2,603 tỷ đồng, trừ chi phí 403 triệu đồng, lợi nhuận 2,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân 178 triệu đồng/hộ/năm, kết nạp 50 nông dân vào tổ chức Hội, 100% hộ tham gia dự án đóng góp xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 36 lao động có việc làm ổn định. Dự án “ Sản xuất lúa chất lượng cao”  tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, được hỗ trợ vốn từ ngân sách thành phố Cần Thơ với số tiền 300 triệu đồng cho 10 hộ hội viên nông dân vay, thời gian thực hiện dự án là 12 tháng, diện tích thực hiện dự án là 17,8 ha; qua 01 năm thực hiện dự án tổng thu nhập 3 vụ lúa là 3,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân mỗi hộ 162 triệu đồng/ha, từ đó đã chuyển đổi nhận thức của nông dân từ phương thức sản xuất truyền thống cá thể tự phát, sang phương pháp khoa học, nâng cao năng suất, chất lượng và bảo vệ môi trường, nông dân được trao đổi kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo công ăn việc làm cho 32 lao động, góp phần giảm nghèo bền vững 9 hộ nông dân, nâng cao đời sống và có tác động nhân rộng mô hình trên toàn xã, kết nạp 20 hội viên, 10 hộ tham gia dự án đóng góp xây dựng Qũy hỗ trợ nông dân mỗi hộ 100 ngàn đồng góp phần tăng trưởng Qũy hỗ trợ nông dân toàn xã, hiệu quả của dự án đã thúc đẩy hoạt động công tác Hội và Phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, thì công tác kiểm tra giám sát các dự án và nguồn vốn Quỹ HTND là nhiệm vụ quan trọng của Ban Điều hành Quỹ HTND các cấp, hàng năm căn cứ vào kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động Quỹ HTND của Trung ương Hội và cụ thể hóa của thành phố, quận, huyện, Ban Điều hành Quỹ HTND các cấp đã tổ chức kiểm tra từng dự án và nguồn vốn các quận, huyện Hội đang quản lý, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm và có giải pháp cho thời gian tới.

Với chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nguồn Quỹ HTND thuộc Hội Nông dân các cấp; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân, của cấp ủy chính quyền các cấp, sự quyết tâm làm giàu của hội viên nông dân, sự quan tâm của chính quyền địa phương, các ngành trong công tác hỗ trợ nguồn vốn, hướng dẫn chuyển giao công nghệ, kỹ thuật nuôi trồng… Quỹ Hỗ trợ nông dân sẽ phát huy hơn nữa việc quản lý nguồn vốn cho nông dân vay kịp thời và hiệu quả.

Lê Thị Thuỷ (HND TPCT)
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập