Thông tin Hội
265 cán bộ được tập huấn nghiệp công tác Hội
[ Cập nhật vào ngày (03/08/2018) ] - [ Số lần xem: 653 ]
Đ/c Lê Bá Phước – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố (ảnh thứ 5 từ phải qua), trao giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội khóa I/2018
Đ/c Lê Bá Phước – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố (ảnh thứ 5 từ phải qua), trao giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội khóa I/2018

Ngày 27/7/2018, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, tổ chức lễ tổng kết bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cơ sở, chi, tổ Hội năm 2018, tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ.

Từ ngày 16/7 đến ngày 27/7/2018, Hội Nông dân thành phố tổ chức 02 khóa học, có 265 học viên là các đ/c Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở, Chi hội trưởng, phó; tổ trưởng tổ Hội Nông dân xã, phường, thị trấn và ấp, khu vực trên địa bàn thành phố.

Thời gian mỗi lớp học là 05 ngày, các học viên được nghiên cức các chuyên đề như: học tập quán triệt Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề án sắp xếp cán bộ Hội Nông dân thành phố; công tác tổ chức củng cố và xây dựng cơ sở, chi, tổ Hội vững mạnh; Đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên truyền của Hội Nông dân Việt Nam và triển khai Đề án người Cần Thơ “Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”; công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn vay Quỷ hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn khác; Vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân tham gia xây dựng phát triển hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn; vai trò của  Hội Nông dân thích ứng biến đổi khí hậu hiện nay; vai trò của Hội Nông dân tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; Vai trò của Hội Nông dân trong công tác an toàn giao thông; hướng dẫn sinh hoạt chi, tổ Hội …

Phát biểu tổng kết đ/c Nguyễn Sơn Tùng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, nhận xét đánh giá như sau: Các học viên chấp hành tốt nội quy của lớp học, quy định của Nhà trường, nhất là về sử dụng tài sản, trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt, đảm bảo giờ giấc đúng quy định, tham gia phát biểu góp ý, tham gia thực hành trên lớp đạt yêu cầu, tạo không khí vui để học, học để hành, áp dụng vào thực tế địa phương; học viên có tinh thần, thái độ học tập tốt, nghiêm túc, chịu khó nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, đảm bảo giờ giấc, chú ý nghe giảng, tiếp thu bài tốt; các học viên đã thể hiện được tinh thần đoàn kết trong học tập, sinh hoạt, trao đổi nhau trong kinh nghiệm thực tiễn, giao lưu, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, thân thiện, thể hiện tính tập thể, vì mục tiêu phát triển Hội; Kết quả Bài thu hoạch, theo đánh giá của Ban Tổ chức lớp học, học viên hiểu và nắm vững nội dung cơ bản của các chuyên đề, nên các bài viết thu hoạch đều đạt yêu cầu.

Tuy nhiên vẫn còn hạn chế như: trong giờ học vẫn còn một số đ/c nói chuyện riêng; đi ra - vào nghe điện thoại làm mất trật tự, ảnh hưởng đến việc học tập và quá trình giảng dạy của báo cáo viên tại các buổi học; tình trạng học viên đi trễ, vắng buổi còn nhiều, không tiếp thu đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của lớp học.

Đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị Ban tổ chức lớp, Ban cán sự và học viên cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục sửa chữa hạn chế trên, để những năm tới tổ chức lớp tốt hơn, nâng dần về số lượng, chất lượng và nội dung học tập ngày càng hiệu quả thiết thực, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập, đây là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ về lý luận, nghiệp vụ trong tình hình mới hiện nay.

         Kết thúc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2018 có 100% học viên tham gia tập huấn đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận cuối khóa.
Phú Dũng - Hội Nông dân TP Cần Thơ
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập