Thông tin Hội
Hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi
[ Cập nhật vào ngày (13/03/2018) ] - [ Số lần xem: 579 ]
Đ/c Đào Anh Dũng, PCT UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Đào Anh Dũng, PCT UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, từ năm 1989 đến nay Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, nay là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (phong trào nông dân thi đua SXKDG). Đây là một trong ba phong trào trọng tâm hoạt động có hiệu quả nhất của các cấp Hội.

Về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật: Phong trào nông dân thi đua SXKDG được sự tham gia đông đảo của lực lượng nông dân vào việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật qua các lớp tập huấn phối hợp giữa Hội Nông dân và các ngành nông nghiệp, Sở Khoa học & Công nghệ thành phố, Trường Đại học Cần Thơ.Trong năm 2017, Hội Nông dân phối hợp các ngành mở  được 657 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 22.005 lượt hội viên, nông dân tham dự. Hướng dẫn đăng ký 79 mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả, đạt 272,41% chỉ tiêu; Cuối năm có 48.561 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao như: mô hình sản xuất lúa giống, mô hình trồng hoa kiểng, mô hình sản xuất trồng rau an toàn, mô hình trồng quýt đường, mảng cầu... Các hộ thu hoạch sản phẩm bán ra có mức thu nhập từ 100 triệu đồng đến trên 01 tỷ đồng. Bên cạnh đó công tác đào tạo nghề được chú trọng, phối hợp với Sở Lao động & Thương binh xã hội thành phố mở được 131 lớp dạy nghề phi nông nghiệp, lớp ngắn hạn cho 4.417 con em nông dân tham dự.

Để tạo vốn cho nông dân phát triển SXKD, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng Chính sách xã hội thành lập các tổ vay vốn, giúp nông dân vay vốn dưới hình thức tín chấp, gắn với việc hướng dẫn nông dân xây dựng các phương án sản xuất, sử dụng vốn vay có hiệu quả. Tính đến nay đã xây dựng được 786 tổ TK&VV, tổng số dư nợ 788,33 tỷ đồng (31/12/2017), với số hộ vay 46.378 hộ, phối hợp NHNN&PTNT xây dựng được 30 tổ vay vốn, tổng dư nợ 63,895 tỷ đồng cho 662 hộ vay. Bên cạnh còn có nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, bao gồm nguồn vốn nhận ủy thác từ TW Hội, vốn ngân sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương, nguồn vốn vận động, tổng số được 17,4 tỷ đồng, cho 1.612 hộ vay (2017).

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đóng góp quan trọng vào xây dựng nông thôn mới: các cấp Hội vận động nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng và sửa chữa 108,7km đường giao thông nông thôn; nạo vét 187,5km kênh mương nội đồng, với 654.551m3 đất; sửa chữa và làm mới 146 cây cầu, cống với tổng số tiền trên 30,5 tỷ đồng và 10.230 ngày công lao động. Ngoài ra, có 1.275 hộ hội viên, nông dân đã hiến đất 78.911 m2 đất để làm công trình phúc lợi địa phương; năm 2017 công nhân 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số có 27/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 huyện Phong Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động nông dân tham gia xây dựng  xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường thị trấn  đạt chuẩn văn minh đô thị, các cấp Hội phối hợp chính quyền xét và công nhận “Gia đình nông dân văn hóa” được 95.870 hộ, đạt 106,5% chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

 Từ kết quả của Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần tích cực thúc đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, trong năm đã kết nạp hội viên mới 6.398 hội viên, nâng tổng số đến nay có 90.719 hội viên, chất lượng hội viên được nâng lên, sinh hoạt ngày càng chặt chẻ đi vào nề nếp, công tác đào tạo cán bộ của các cấp Hội được tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ.

Nhân dịp tổng kết năm 2017 về công tác Hội và phong trào nông dân vào ngày 19-1-2018, đồng chí Đào Anh Dũng Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp HND trong thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt tinh thần tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình.

Thanh Nam (HND-Cần Thơ)
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập