Biện pháp khống chế sâu hại

Những loại sâu hại thường thấy xuất hiện trên cây bông vải là sâu xanh, sâu xanh da láng, sâu hồng, sâu đo, sâu loang, rầy xanh, rệp, bọ trĩ, nhện đỏ. Chúng xuất hiện với mật số rất cao, gối lứa liên tục.


 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập