Công nghệ sản xuất giống
Công nghệ sản xuất tôm càng xanh toàn đực
[ Cập nhật vào ngày (25/04/2011) ] - [ Số lần xem: 3039 ]

Chỉ số phân loại SPC: • 01: Sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, săn bắn và dịch vụ liên quan Xuất xứ của CN/TB: • Đề tài cấp Bộ. Là kết quả của việc chuyển giao CN từ nước ngoài vào.

Mô tả quy trình CN/TB:

Công nghệ tạo tôm càng xanh toàn đực tiến hành trên công nghệ xử lý tuyến androgenic ở tôm toàn đực 25-50 ngày tuổi để tạo tôm cái ZZ, tôm cái ZZ sinh sản với tôm đực thường cho đàn con toàn đực (95-100%  đực).

Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài

Hình thức cung cấp CN/TB: Bán trực tiếp theo hợp đồng

 

Lĩnh vực áp dụng:

  6839: Ngành chăn nuôi

 

Ưu điểm của CN/TB: Tạo đàn tôm giống toàn đực phục vụ nuôi trồng thủy sản, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tôm càng xanh nuôi thương phẩm.

 

Mức độ phát triển:

  Sản xuất thử nghiệm

 

Phương thức chuyển giao:

  Đào tạo

 

Chào giá tham khảo:

Giá bán công nghệ: 100 triệu


Trung tâm thông tin tư liệu
  In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập