Hỏi đáp trực tuyến
 Cây ăn quả
Họ tên: Nguyen Son Tung , Email:sontungct58@yahoo.com
HỎI:Diện tích cây ăn quả ở thành phố Cần Thơ
ĐÁP:12.000 ha
  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập