Hỏi đáp trực tuyến
 Cách trồng dưa hầu hồ lô
Họ tên: Nguyen Van BB 
HỎI:Xin chỉ cách trồng được dưa hấu có dạng hồ lô.
ĐÁP:Phải dùng khuôn hình hồ lô
  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập