Thống kê - Dự báo
Tình hình dịch hại từ 07 - 13/01/2016
[ Cập nhật vào ngày (20/01/2016) ] - [ Số lần xem: 929 ]

THÔNG BÁO

Tình hình dịch hại cây trồng trong 07 ngày qua

(từ ngày 07/01/2016 đến ngày 13/01/2016)

<!--[if !vml]--> <!--[endif]--> 


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (từ 01/01/2016 đến 10/01/2016)

TP. Cần Thơ trong tuần qua chịu ảnh hưởng kết hợp của rìa phía nam của áp cao lạnh lục địa. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định khống chế khu vực.

            Thời tiết: Mây thay đổi. Đêm không mưa, chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng.

            Lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) và cao hơn cùng thời kỳ năm ngoái (CTKNN).

            Mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng thủy triều. Mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày cuối tuần.

1./. Nhiệt độ không khí (0C):

           Nhiệt độ trung bình:   27,6; cao hơn TBNN: 2,5 và cao hơn CTKNN: 1,6.

            Nhiệt độ cao nhất:      32,8 (ngày 03).      

Nhiệt độ thấp nhất:    23,1 (ngày 01)

2./. Mưa (mm): Tại Cần Thơ: 0,7; thấp hơn TBNN:5,6 và cao hơn CTKNN: 0,7. Các nơi khác: Thốt Nốt và Ô Môn: không mưa.

Lượng mưa lớn nhất trong 24h xảy ra tại Cần Thơ: 0,7 (ngày 03).

3./. Độ ẩm không khí (%): Độ ẩm trung bình: 78; thấp hơn TBNN: 0,4; cao hơn CTKNN: 1,0. Độ ẩm thấp nhất trong tuần: 53 (ngày 01).

4./. Nắng (giờ): Tổng số giờ nắng: 91,9; cao hơn TBNN: 10,1; cao hơn CTKNN: 37,9.

 

II. TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG

1. Cây lúa: (cập nhật đến ngày 12/01/2016)

Lúa Đông Xuân 2015-2016 đã gieo sạ được 86.728 ha, trong đó lúa giai đoạn đòng 38.181 ha, giai đoạn trổ và trổ đều 40.565 ha, giai đoạn chắc xanh 7.631 ha và giai đoạn chín 351 ha.

2. Cây trồng chính: (cập nhật đến ngày 13/01/2016)

- Cây rau: Đã gieo trồng được 2.017 ha, sớm hơn so với cùng kỳ 10 ha và đã thu hoạch được 520 ha sớm hơn 5 ha so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng 1.497 ha tập trung tại Cờ Đỏ, Phong Điền, Thốt Nốt, Ô Môn…Trong đó, dưa hấu gieo trồng được 512 ha và đã thu hoạch được 78 ha, diện tích gieo trồng 434 ha tập trung tại Phong Điền, Thới Lai, Bình Thủy…

- Cây bắp: Đã gieo trồng được 207 ha, chậm hơn so với cùng kỳ 48 ha và đã thu hoạch được 17 ha sớm hơn so với cùng kỳ 4 ha. Diện tích đang gieo trồng 191 ha tập trung tại, Phong Điền, Thốt Nốt,…Trong đó, bắp lai gieo trồng được 6 tập trung tại Phong Điền,…

- Cây đậu: Đã gieo trồng được 391 ha, sớm hơn so với cùng kỳ 52 ha và đã thu hoạch được 24 ha sớm hơn so với cùng kỳ 23 ha. Diện tích đang gieo trồng 367 ha tập trung tại huyện Phong Điền, Cờ Đỏ. Trong đó, đậu xanh gieo trồng được 311 ha và đã thu hoạch được 14 ha.

- Cây công nghiệp ngắn ngày: Đã gieo trồng được 33 ha nhanh hơn so với cùng kỳ 12 và đã thu hoạch được 2 ha nhanh hơn so với cùng kỳ 1 ha. Diện tích gieo trồng 31 ha tập trung tại Ô Môn, Cái Răng, Bình Thủy, Cờ Đỏ.... Trong đó, mè gieo trồng được 12 tập trung tại Ô Môn, Cờ Đỏ…

- Cây ăn trái: Diện tích cây ăn quả của thành phố Cần Thơ là 14.951 ha, trong đó chủ yếu cây cam: 771 ha, cây chanh: 1.127 ha, quýt: 122 ha, bưởi: 399 ha; cây nhãn: 1.837 ha, cây xoài: 2.548 ha, chuối: 1.458 ha, chôm chôm: 316 ha, mận: 593, dâu: 819 ha (trong đó dâu hạ châu: 598 ha), sầu riêng: 537 ha, măng cụt: 328 ha và các loại cây ăn quả khác 4.096 ha phân bố tại các quận, huyện. Ngoài ra, diện tích trồng dừa: 2.308 ha.

- Hoa kiểng tết: Để phục vụ Tết Nguyên đán 2016, nông dân các quận, huyện đã chuẩn bị trên 1.890.624 chậu/giỏ hoa kiểng cao hơn so với cùng kỳ 389.185 chậu/giỏ hoa kiểng. Chủ yếu cung cấp cho thị trường TP. Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Trong đó, chiếm nhiều nhất là Vạn thọ và Cúc, còn lại là Lan, Cát tường, Huệ,...

 

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN LÚA ĐÔNG XUÂN 2015-2016 (từ 07/01/2016 đến ngày 13/01/2016)

1. Cây lúa: tổng diện tích nhiễm dịch hại là 3.699 ha, cao hơn 53 ha so với tuần qua và tăng 33 ha so với cùng kỳ năm 2015, chủ yếu tăng diện tích nhiễm rầy nâu, chuột và bệnh cháy bìa lá. Các đối tượng sinh vật gây hại chủ yếu là:

1.1. Rầy nâu:

- Số lượng rầy thành trùng di trú vào các bẫy đèn cao nhất 42 con/bẫy (đêm 10/01/2016 tại Tân Hưng-Thốt Nốt) cao hơn cao điểm tuần trước 36 con/bẫy (đêm 04/01/2016 tại Thạnh An-Vĩnh Thạnh) và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 cao nhất: 580 con/bẫy (đêm 09/01/2015 tại Thạnh Lộc-Vĩnh Thạnh).

- Trên trà lúa giai đoạn đòng đến chắc xanh đã có 2.672 ha bị nhiễm rầy nâu tăng 970 ha so với tuần qua và tăng 1.071 ha so với cùng kỳ năm 2015, rầy nâu chủ yếu đang ở tuổi 1-3, mật số trung bình 500-2.000 con/m2, cao 5.000 con/m2, phân bố tại huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai và quận Thốt Nốt, Ô Môn.

1.2. Chuột: đã có 197 ha lúa giai đoạn đòng đến chắc xanh bị chuột gây hại với tỷ lệ gây hại trung bình 1-3%, cao nhất 10%, giảm 1.274 ha so với tuần qua và tăng 50 ha so với cùng kỳ năm 2015, phân bố tại huyện Cờ Đỏ, Phong Điền, quận Thốt Nốt, Cái Răng, Bình Thủy.

1.3. Bệnh đạo ôn lá: trong tuần đã có 707 ha lúa canh tác giống Jasmine 85, OM 4218, IR50404,… bị nhiễm bệnh, tăng 274 ha so với tuần qua và giảm 609 ha so cùng kỳ năm 2015, tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5-10%, cao 25% phân bố tại huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Phong Điền, quận Thốt Nốt, Bình Thủy và Cái Răng.

Ngoài ra, trong tuần còn có sự gây hại của bệnh cháy bìa lá (123 ha) phân bố tại quận Thốt Nốt và Cái Răng.

2. Trên cây trồng khác

            - Cây có múi: đã có 10 ha bị nhiễm đốm bồ hóng, giảm 12 ha so với tuần qua và tăng 10 ha so với cùng kỳ năm 2015, tập trung tại huyện Phong Điền.

- Cây nhãn: diện tích nhiễm bệnh chổi rồng 1.011 ha: diện tích nhiễm nặng 195 (tỷ lệ bệnh >70%), diện tích nhiễm trung bình 291 ha (tỷ lệ bệnh 30-70%), diện tích nhiễm nhẹ 525 ha (<30%).

            - Cây rau màu: đã có 24 ha cây rau màu bị nhiễm dịch hại (bọ dưa 7 ha, bọ nhảy 5 ha, bọ trĩ 2 ha, sâu xanh 1 ha, bệnh đốm phấn 4, bệnh đốm vòng 4 ha, bệnh tahns thư 1 ha) giảm 8 ha so với tuần qua và tăng 19 ha so với cùng kỳ năm 2015, phân bố tại huyện Phong Điền, quận Cái Răng và Bình Thủy.

           

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRÊN LÚA ĐÔNG XUÂN 2015-2016 TRONG 07 NGÀY TỚI (14/01/2016 → 20/01/2016)

           Căn cứ vào giai đoạn sinh trưởng của cây lúa chủ yếu giai đoạn đòng đến trổ, điều kiện thời tiết (sáng sớm trời se lạnh), các loài thiên địch hiện diện ngoài đồng chủ yếu là bọ xít mù xanh, nhện, kiến 3 khoang, bọ xít nước... Dự báo trong 07 ngày tới các loài dịch hại có khả năng phát triển và gây hại như sau:

1. Rầy nâu: ấu trùng tiếp tục phát triển và gây hại trên lúa Đông Xuân 2015-2016 giai đoạn đòng đến trổ với mật số thấp đến trung bình tại các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai, quận Thốt Nốt, Ô Môn và Cái Răng.

2. Chuột: tiếp tục phát triển và gây hại trên lúa Đông Xuân 2015-2016 giai đoạn đòng đến trổ tại các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ, Phong Điền và quận Thốt Nốt, Ô Môn, Cái Răng.

3. Bệnh Đạo ôn lá+cổ bông: tiếp tục phát triển và gây hại trên trà lúa giai đoạn đòng đến trổ gieo sạ dầy, bón thừa phân đạm, canh tác giống lúa Jasmine 85, OM 4218, IR 50404,... tại huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt, Ô Môn.

            Ngoài ra, cần lưu ý sâu cuốn lá và bệnh cháy bìa lá gây hại trên lúa Đông Xuân 2015-2016 tại các quận, huyện.

 

V. ĐỀ NGHỊ

- Hiện nay rầy nâu ngoài đồng chủ yếu ở giai đoạn ấu trùng tuổi 1-3, các địa phương cần khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, cần kiểm tra thật kỹ ruộng lúa, xác định đúng thời điểm phun thuốc, khi ổ trứng Rầy trên ruộng đã nở dứt điểm, rầy cám đa số chuyển sang màu nâu hồng, mật số trên 3 con/chồi, trong điều kiện mật số thiên địch thấp nên đưa nước vào ruộng, tiến hành phun thuốc đặc trị rầy theo kỹ thuật 4 đúng. Tuyệt đối không phun ngừa định kỳ khi mật số rầy còn thấp (dưới 3 con/tép), cần khuyến cáo nông dân sử dụng chế phẩm sinh học nấm MA (Ometa...) để tạo nguồn ký sinh trên đồng ruộng giúp nấm lây lan ký sinh trong quần thể rầy lứa sau hạn chế tình trạng bộc phát và cháy rầy cục bộ trong giai đoạn sau. Tuyệt đối không phun các loại thuốc trừ sâu có chứa hoạt chất Acetamiprid khi lúa trổ về sau vì thuốc sẽ lưu tồn trong hạt gạo.

- Bệnh Đạo ôn lá+cổ bông: bệnh đạo ôn lá đang gây hại với tỷ lệ bệnh và cấp bệnh thấp, khuyến cáo nông dân tiếp tục theo dõi và thăm đồng thường xuyên, nhất là trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng, khi phát hiện tỷ lệ lá lúa bị bệnh trên 10%, tiến hành phun một trong các loại thuốc đặc trị bệnh đạo ôn lá theo nguyên tắc 04 đúng, không nên rút cạn nước, không kết hợp phun phân bón lá với thuốc trừ bệnh khi phun thuốc. Trên những trà lúa trổ, canh tác giống nhiễm bệnh đạo ôn cần khuyến cáo nông dân phun thuốc ngừa bệnh đạo ôn cổ bông trước và sau khi lúa trổ đều.

- Đối với chuột: tùy tình hình thực tế tại địa phương có thể tổ chức chiến dịch diệt chuột theo từng giai đoạn sinh trưởng của lúa; diệt chuột ngay từ đầu vụ, tổ chức phát động chiến dịch nông dân đồng loạt ra quân diệt chuột trên diện rộng ở những khu vực chuột đang phát triển mạnh. Diệt chuột bằng nhiều biện pháp, trong đó coi trọng các biện pháp an toàn, săn bắt, sử dụng thuốc sinh học (Biorat),... kết hợp diệt chuột ngoài đồng, ven bờ vườn kết hợp với diệt chuột trong các hộ gia đình, khu dân cư tại địa phương. Nghiêm cấm việc sử dụng điện để diệt chuột, không sử dụng thuốc ngoài danh mục, tuyệt đối không sử dụng nhớt đổ trên ruộng để diệt chuột.

- Đối với bệnh bìa cháy lá: Sử dụng các loại thuốc đặc trị bệnh vi khuẩn, cần tiến hành phun ngay khi bệnh mới xuất hiện để đạt hiệu quả cao. Khi phun cần hạ thấp cần phun để thuốc tiếp xúc nhiều với lá, nên phun vào lúc chiều mát và khô ráo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giống, phân bón, thuốc BVTV, ngăn ngừa tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng làm thiệt hại sản xuất. Thường xuyên nắm chắc giá cả vật tư báo cáo kịp thời về chi cục BVTV theo định kỳ hàng tuần./.

 

Nguyễn Thanh Bửu (HND Cần Thơ) Theo Chi cục bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập