Lịch công tác
lịch tuần từ ngày 12-16/8/2013
[ Cập nhật vào ngày (12/08/2013) ] - [ Số lần xem: 1416 ]

      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                          

BCH HỘI NÔNG DÂN TP CẦN THƠ          Cần Thơ, ngày 09 tháng 8 năm 2013

                              *

LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI NÔNG DÂN TP CẦN THƠ

Từ ngày 12 đến 16/8/2013

 

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

Thứ Hai

12/8

- 6h dự khai giảng lớp cán bộ Hội huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Sáu

- 7h30 triển khai kế hoạch phiếu điều tra HTX, THT Hội Nông dân quận Thốt Nốt; 13h30 Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ.

Bửu

- 8h họp Ban Kinh tế, Ban xã hội, Ban Điều hành Quỹ HTND bàn dự toán kinh phí hoạt động năm 2014.

Tùng, Ban Kinh tế, xã hội & Ban Điều hành Quỹ HTND

Thứ Ba

13/8

- 7h30 dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

Đời

- Khám bệnh tại TP Hồ Chí Minh.

Sáu

- 7h30 triển khai kế hoạch phiếu điều tra HTX, THT Hội Nông dân huyện Phong Điền; 13h30 Hội Nông dân huyện Thới Lai.

Bửu

- 7h30 đi công tác Hội Nông dân huyện Phong Điền (bàn kế hoạch giao lưu ngày Lễ 2/9 tại Lung Cột cầu).

Nhân

- 7h30 giảng bài lớp cán bộ Hội huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Thủy

- 10h làm việc 02 hộ nợ quá hạn dự án Quỹ HTND xã Thới Tân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Thủy, Nam

Thứ Tư

14/8

- 7h30 triển khai kế hoạch phiếu điều tra HTX, THT Hội Nông dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Bửu

- 8h làm việc nợ quá hạn dự án Quỹ HTND phường Long Tuyền; 9h tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Thủy, Nam

Thứ Năm

15/8

- 7h30 triển khai kế hoạch phiếu điều tra HTX, THT Hội Nông dân quận Cái Răng; 13h30 Hội Nông dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Bửu

- 7h30 giảng bài lớp cán bộ Hội huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Nhân

- 8h dự Hội thẩm nhân dân tại Tòa án TP Cần Thơ.

Hồng

Thứ Sáu

16/8

- 7h30 dự tập huấn sử dụng thư điện tử phiên bản mới cho cán bộ, công chức, viên chức tại Hội trường Trung tâm Công nghệ Phần Mềm TP Cần Thơ.

Phúc Em

- 13h30 triển khai kế hoạch phiếu điều tra HTX, THT Hội Nông dân huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Bửu

                              

 

Nơi nhận:

 - Ban Dân vận TU;

 - UBMTTQVN TPCT;

 - Quận, huyện Hội;

 - Lưu VT


                                                                                 

 

                   

T/L THƯỜNG TRỰC

CHÁNH VĂN PHÒNG

                         

 

 

 

Trương Thanh Vân

 

                                              

 

                   


 

Trương Thanh Vân
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập