Phong trào của Hội
Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND và Kế hoạch 72/KH-UBND
[ Cập nhật vào ngày (01/12/2017) ] - [ Số lần xem: 706 ]
Đ/c Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa – văn minh đô thị thành phố Cần Thơ, phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa – văn minh đô thị thành phố Cần Thơ, phát biểu tại Hội nghị

Ngày 22/11/2017, tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, diễn ra Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 25/6/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về Chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2020; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng Người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”. Hội Nông dân thành phố là thành viên Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - văn minh đô thị thành phố Cần Thơ.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị thành phố và Ban chỉ đạo quận, huyện; các cấp chính quyền cơ sở đã tuyên truyền, vận động xây dựng NSVH-VMĐT vào các tiêu chí của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong việc nâng chất các hoạt động văn hóa trên địa bàn và công nhận các danh hiệu văn hóa như “ Người tốt việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu vực văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Tính đấn nay, toàn thành phố đã có 68/85 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa (trong đó có 07 “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, 04 “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”); 618/630 “Ấp, khu vực văn hóa”; 63.312 gương “Người tốt việc tốt”; trên 273.000 hộ “Gia đình văn hóa”… Các quận, huyện xây dựng được nhiều mô hình điểm như: mô hình “Phường sạch rác”; “Tuyến đường văn minh đô thị” và “Tuyên đường sáng, xanh, sạch, đẹp”...Về nhận xét đánh giá việc thực hiện Kế hoạch số 72-KH/UBND của Ủy Ban nhân dân thành phố: hầu hết đơn vị thí điểm dều kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và của ngành dọc cấp trên. Một số Sở, ngành, địa phương đã xác định được việc xây dựng Người Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của đơn vị, nên đã có nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng; thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội với quy mô lớn, tạo sức lan toả trong việc giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người Cần Thơ đến với bạn bè trong nước và quốc tế, tạo ấn tượng đẹp với du khách; đồng thời phát huy được tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân. Tạo được sân chơi lành mạnh nhằm động viên khích lệ các tập thể, cá nhân tham gia vào các phong trào thi đua, học tập, rèn luyện, từng bước xây dựng thành công 05 tiêu chuẩn Người Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đ/c Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa – văn minh đô thị thành phố Cần Thơ, đánh giá cao sự nổ lực chung của các cấp, các ngành trong thực hiện Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân và Kế hoạch số 72/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động từ trong cán bộ hội viên các đoàn thể và nhân dân, từng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, lồng ghép vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với việc xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị  trên địa bàn TP Cần Thơ.

Nhân Hội nghị này, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tăng 10 Bằng khen cho 10 tập thể xuất sắc và Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch thành phố tặng 28 giấy khen cho 28 tập thể có thành tích tham gia xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị  và Người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”./.

Phú Dũng - Hội Nông dân TP Cần Thơ
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập