Tình hình hoạt động
Chi bộ Hội Nông dân tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng ( Khóa XII)
[ Cập nhật vào ngày (09/01/2018) ] - [ Số lần xem: 233 ]
Đ/c Lê Bá Phước,TUV,Bí thư chi bộ triển khai các Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII
Đ/c Lê Bá Phước,TUV,Bí thư chi bộ triển khai các Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Ngày 09-01-2018, Ban Chấp hành chi bộ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) dành cho đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Tham dự Hội nghị có 15 đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Bá Phước – Thành ủy viên, Bí thư chi bộ cùng Phó Bí thư và chi ủy viên chi bộ quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Qua đó, tập trung quán triệt sâu các nội dung Chương trình hành động của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương.

Sau Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, chi ủy hướng dẫn đảng viên, người lao động trong cơ quan viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân đồng thời liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ của cá nhân nơi mình công tác và đề xuất, kiến nghị, những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng trong thời gian tới./.

Hồng Tươi (VP HND TPCT)
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập