Tình hình hoạt động
Thành phố kiểm tra Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, tại quận, huyện
[ Cập nhật vào ngày (09/01/2018) ] - [ Số lần xem: 479 ]
Đ/c Đào Anh Dũng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND TPCT, Trưởng đoàn kiểm tra số 2  BCĐ Đề án 61 thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với BCĐ 61 quận Ô Môn
Đ/c Đào Anh Dũng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND TPCT, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 BCĐ Đề án 61 thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với BCĐ 61 quận Ô Môn

Ngày 28/11 và ngày 04/12/2017, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 thành phố do đồng chí Đào Anh Dũng - UVBTVTU - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020”, tại 04 đơn vị quận, huyện (Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thốt Nốt và Ô Môn)

Qua kiểm tra, Đoàn công tác nhận thấy việc triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại quận được cấp uỷ, Uỷ ban nhân dân quận, huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời triển khai thực hiện, đã đạt được những kết quả khá tốt. Đặc biệt vai trò của Hội Nông dân trong việc tham mưu cho Quận ủy, Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân quận, huyện để triển khai thực hiện tại địa phương có hiệu quả. Từ khi triển khai Đề án đến nay ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tại địa phương trong việc Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm củng cố, kiện toàn bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 61 của quận kịp thời và các xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Bí thứ cấp ủy phụ trách nhằm nâng tầm vai trò của Ban Chỉ đạo. Hội viên, nông dân qun đã kịp thời tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp; có nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao đã tác động cho các địa phương khác học tập tham gia phát triển mô hình; tiếp cận và ứng dụng tốt cơ giới hóa trong sản xuất. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp, nông nghiệp phù hợp với nhu cầu nông dân tại địa phương, từ đó giúp cho nông dân có được việc làm, có kiến thức nâng cao hiệu quả sản xuất. Vận động quỹ Hỗ trợ nông dân đạt và vượt chỉ tiêu năm 2017; giải ngân kịp thời đối với các dự án thuộc nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác, nguồn địa phương vận động; phối hợp tốt với các Ngân hàng trong việc giúp nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, góp phần ổn định cuộc sống,…

Qua các buổi làm việc với BCĐ Đề án 61 quận, huyện, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Đề án 61 thành phố đánh giá cao những kết quả của quận đã đạt được thời gian qua. Qua đó, đề nghị BCĐ Đề án 61 quận, huyện cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới cần quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, hội viên và nhân dân về vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội; Tập trung xây dựng các chương trình dự án để tiếp cận được nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các Ngân hàng thương mại và các nguồn vốn khác; hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn từ các chương trình, dự án; phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay, đồng thời Hội Nông dân tập trung vận động tăng trưởng nguồn quỹ, quản lý quỹ chặt chẽ, có hiệu quả; quan tâm công tác đào tạo nghề lao động nông thôn đúng nhu cầu thực tế để học viên có được việc làm sau đào tạo, phát triển làng nghề tại địa phương; Củng cố phát triển tổ chức Hội các cấp, cần quan tâm kiện toàn, hoạt động hiệu quả, quan tâm đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác Hội, phát triển hội viên đảm bảo chất lượng và phát huy vai trò của hội viên nông dân trong tham gia giám sát phản biện biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, đặc biệt cần nâng cao vai trò, vị thế của hội nông dân các cấp trong việc xây dựng nông thôn mới.

Song song đó, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Đề án 61 của thành phố, do đồng chí Lê Bá Phước, Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm Trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra BCĐ Đề án 61 tại 4 đơn vị: Thới Lai, Phong Điền, Cái Răng và Bình Thuỷ./.

Hồng Tươi (VP HND)
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập