Tình hình hoạt động
Quận Thốt Nốt tổ chức Hội nghị sơ kết điểm xây dựng tổ Hội nghề nghiệp năm 2017
[ Cập nhật vào ngày (26/10/2017) ] - [ Số lần xem: 799 ]
Quang cảnh Hội nghị sơ kết điểm tổ Hội nghề nghiệp
Quang cảnh Hội nghị sơ kết điểm tổ Hội nghề nghiệp

             Thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp và Kế hoạch số 115 - KH/HNDT, ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ về “Xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nhằm đổi mới đa dạng hóa mô hình tổ chức ở cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn hiện nay, tạo tiền đề để nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh. Việc từng bước đổi mới mô hình chi, tổ theo địa bàn dân cư sang mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp trên cơ sở tập hợp, gắn bó hội viên vì có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tạo ra cơ chế tự liên kết trong sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, chính là giải pháp cụ thể, chủ động, tự thân bảo vệ hội viên nông dân trong môi trường cạnh tranh khi Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng. Về lâu dài, việc xây dựng các chi hội, tổ Hội nghề nghiệp sẽ tạo tiền đề cho việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã góp phần thực hiện chủ trương của Đảng trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Trên cơ sở đó, vào ngày 12 tháng 9 năm 2017 tại Hội trường các ban xây dựng Đảng – Đoàn thể, Hội Nông dân quận Thốt Nốt tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết điểm xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp năm 2017 theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Văn Châu Nhân - Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Nông dân thành phố Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Chí Hướng – Phó Ban Dân vận Quận ủy cùng các đồng chí là Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân quận, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các phường và các đồng chí tổ trưởng tổ Hội nghề nghiệp.

          Qua 01 năm thực hiện đã thành lập 03 tổ Hội nghề nghiệp làm điểm của quận gồm tổ sản xuất Nhãn IDO phường Tân Lộc, trồng hoa tươi phường Thốt Nốt và sản xuất lúa giống phường Thốt Nốt gồm 73 thành viên; triển khai công tác tuyên truyền trong nội bộ được 163 cuộc với 4.890 lượt người dự; phối hợp với Phòng Kinh tế tổ chức 64 buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 193 lượt thành viên tham dự; 52 cuộc hội thảo đầu bờ có 101 lượt người tham dự; tổ chức đưa các đồng chí là Chủ tịch Hội Nông dân phường, các đồng chí đại diện “Cánh đồng lớn” và Tổ hợp tác sản xuất lúa, các thành viên Hợp Tác xã, Tổ hợp tác, Tổ Hội nghề nghiệp tham dự Hội nghị bàn giải pháp bao tiêu, liên kết sản xuất lúa, gạo tại huyện Cờ Đỏ được 10 đồng chí tham dự. Nhân Hội nghị này đồng chí Phó Ban Dân vận Quận ủy có ý kiến chỉ đạo “trong thời gian tới các cấp Hội càng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng để thành lập các tổ Hội đơn thuần sang tổ Hội nghề nghiệp đạt chỉ tiêu trên giao. Hội Nông dân quận thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để bảo đảm tiêu thụ đầu ra, hỗ trợ các nguồn vốn cho các thành viên trong tổ để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất”.

          Nhìn chung, với sự nổ lực của các cấp Hội cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thời gian tới trên địa bàn quận Thốt Nốt đạt 100% tổ Hội nghề nghiệp theo sự chỉ đạo của Hội cấp trên.
Nguyễn Chí Cường
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập