Tình hình hoạt động
Hội Nông dân thành phố tổ chức ký kết giao ước thi đua quận, huyện năm 2017
[ Cập nhật vào ngày (20/03/2017) ] - [ Số lần xem: 632 ]
Các đ/c Thường trực Thành Hội chứng kiến ký kết cụm thi đua các quận
Các đ/c Thường trực Thành Hội chứng kiến ký kết cụm thi đua các quận

Phát huy kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016; hưởng ứng phong trào thi đua năm 2017 do Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Nông dân thành phố phát động với chủ đề: “Cán bộ, hội viên nông dân thành phố nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện Nghị quyết của Đảng, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, làm nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chi thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong các Hồ Chí Minh.

Ngày 13-3-2017, với sự chứng kiến của Thường trực Hội Nông dân thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân các quận, huyện ký kết giao ước thi đua năm 2017. Cụ thể, năm 2017 Hội Nông dân thành phố đề ra 14 chi tiêu thi đua như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội cho 188.500 lượt hội viên nông dân.

2. Phát triển hội viên mới: 5.500 hội viên.

3. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh: Phấn đấu  100% cơ sở Hội vững mạnh, 90% chi Hội vững mạnh, 80% tổ Hội vững mạnh.

4.  Tổ chức và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho 2.396 cán bộ Hội các cấp.

5. Xây dựng quỹ Hội: 100% chi Hội, 80% tổ Hội có quỹ, bình quân 36.000 đồng/hội viên/năm.

6. Có 74% (68.228/92.200) số hộ nông nghiệp đăng ký nông dân SXKD giỏi và có từ 52% (35.695/68.228) số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở.

7. Vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2017: 3.070.304.000 đồng, trong đó: thành phố tăng trưởng 02 tỷ đồng, quận, huyện Hội vận động tăng trưởng 1.070.304.000 đồng.

8. Có 100% (92.200/92.200) số hộ nông dân đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa và có 98% (90.356/92.200) số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

9. Hội Nông dân cấp quận, huyện, mỗi đơn vị xây dựng 02 mô hình; 100% (72) cơ sở Hội có mô hình hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân: 88 mô hình..

10. Phối hợp tổ chức dạy nghề cho 4.020 hội viên, nông dân. Có 78% số hội viên nông dân được dạy nghề có việc làm 3.216 hội viên, nông dân.

11. 100% cơ sở Hội xây dựng ít nhất 01 mô hình kinh tế tập thể, Tổ hợp tác có hiệu quả do Hội Nông dân hướng dẫn tổ chức thành lập: 72 mô hình.

12. 100% quận, huyện Hội và 100% (72) cơ sở Hội có mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn: 80 mô hình.

13. Giúp hội nông dân thoát nghèo bền vững, xây dựng mái ấm nông dân: 100% (72) cơ sở Hội giúp 02 hộ thoát nghèo: 144 hộ; 100% (8) quận, huyện Hội, mỗi đơn vị xây dựng 01 căn nhà “Mái ấm nông dân” trị giá 35 triệu đồng/căn: 8 căn.

          14. Vận động hội viên, nông dân mua BHYT tự nguyện đạt trên 80%/tổng số hội viên (tổng số 75.754 thẻ), hội viên mua BHXH tự nguyện đạt trên 2% (tổng số 1.894 sổ).

Cụm thi đua quận Hội gồm các đơn vị quận Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt và cụm thi đua huyện Hội gồm các đơn vị huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai và Phong Điền.

Qua đó Hội Nông dân các quận, huyện cam kết tổ chức tốt các phong trào thi đua đến các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân; triển khai thực hiện hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017.

Hồng Tươi (HND TPCT)
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập