Tình hình hoạt động
Khối thi đua MTTQ, các đoàn thể và Ban Dân tộc thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2017
[ Cập nhật vào ngày (27/04/2017) ] - [ Số lần xem: 680 ]
Lãnh đạo các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua năm 2017.
Lãnh đạo các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua năm 2017.

Ngày 11-4-2017, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc các Đoàn thể, Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ gồm 08 đơn vị: UBMTTQ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ và Ban Dân tộc thành phố, tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2017.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối đã thống nhất với mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua khen thưởng. Các đơn vị đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau: 

1. Thực hiện chủ đề năm 2017 của Thành ủy: “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” bằng các nội dung và giải pháp cụ thể, thiết thực,…

2. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Ban Dân tộc quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung phương thức hoạt động; phát triển đoàn, hội gắn với củng cố nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, chất lượng sinh hoạt lệ của các tổ, hội ở địa bàn dân cư và cơ quan,nhà máy, xí nghiệp. Quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên trong hệ thống Hội, Đoàn.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; sơ kết, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước do MTTQVN và Trung ương các đoàn thể, UBDT phát động; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, tổ chức thành viên Mặt trận, Hội, Đoàn, Ban Dân tộc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua; phát hiện bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua yêu nước.

7. Hoàn thành các chỉ tiêu của từng đơn vị góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Xây dựng Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; Công đoàn đạt tiêu chuẩn vững mạnh, xuất sắc; cơ quan đạt tiêu chuẩn có đời sống văn hóa tốt và cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự,…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố biểu dương tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của các đơn vị trong khối trong việc thực hiện giao ước thi đua. Đồng thời nhấn mạnh: Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt công tác xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền các cấp. Triển khai thực hiện hiệu quả và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình trọng tâm của thành phố năm 2017. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức trong các đơn vị toàn khối. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả và thiết thực các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thi”; Để thực hiện tốt những nội dung trong giao ước thi đua, yêu cầu Các thành viên trong Khối thi đua căn cứ vào kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị mình và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực mình phụ trách, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương năm 2017./.

Hồng Tươi (VP HND)
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập