Thông tin Hội
Thực hiên công việc Ngân hàng chính sách xã hội ủy thác cho Hội Nông dân thành phố
[ Cập nhật vào ngày (28/06/2018) ] - [ Số lần xem: 385 ]
Ban ĐHQHTND thành phố dự họp, điểm giao dịch tại xã Thới Thạnh huyện Thới Lai
Ban ĐHQHTND thành phố dự họp, điểm giao dịch tại xã Thới Thạnh huyện Thới LaiHàng năm giữa Hội Nông dân thành phố và Chi nhánh NHCSXH thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động công tác ủy thác và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động chất lượng hoạt động ủy thác và một số công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện như sau:

- Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đề án nâng cao chất lượng ủy thác và chỉ đạo Hội Nông dân quận, huyện và cơ sở phối hợp chặt chẽ với NHCSXH triển khai thực hiện Đề án tại địa phương.

- Họp giao ban với NHCSXH theo định kỳ hàng quý để cùng với NHCSXH đánh giá những mặt làm được, chưa được để có giải pháp giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, tồn tại phát sinh. Hàng năm đưa các chỉ tiêu của Đề án vào công tác thi đua, khen thưởng của Hội các cấp. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội, nhất là các Hội cơ sở, tổ tiết kiệm và vay vốn có nợ quá hạn, lãi tồn đọng cao.

- Cùng với Hội Nông dân quận, huyện và cấp ủy chính quyền chỉ đạo Hội cơ sở cùng NHCSXH quận, huyện trong công tác: Củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn, kiên quyết sắp xếp, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động kém hiệu quả. Tổ chức tốt phiên giao dịch cố định tại xã để theo dõi tình hình đăng, nộp lãi của tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn; kiểm tra, đôn đốc các tổ trưởng không đến Điểm giao dịch; xử lý nợ quá hạn; báo cáo, tham mưu cho UBND cấp xã những khó khăn tồn tại để được chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh,…Việc bình xét cho vay phải đúng quy trình, công khai, dân chủ và có sự giám sát của chính quyền địa phương. Thường xuyên kiểm tra hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn và việc sử dụng vốn của hộ vay nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi đến người dân, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người vay vốn,…Phối hợp với ngành nông nghiệp và các đơn vị có liên quan tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, xây dựng và nhân rộng các dự án, mô hình làm ăn có hiệu quả,… qua đó đã giúp cho hội viên, hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

Đến 31/5/2018, tổng dư nợ do Hội Nông dân thành phố nhận ủy thác đạt gần 810,859 tỷ đồng, tăng 22,529 tỷ đồng so với cuối năm 2017; nợ quá hạn còn 2,735 tỷ đồng (0,34%), giảm 81 triệu đồng (giảm 0,02%),  tổng số tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội quản lý là 784 tổ, trong đó 701 tổ TK&VV xếp loại tốt đạt 89,41%; nợ khoanh còn 1,494 tỷ đồng giảm 117 triệu đồng; không còn nợ bị chiếm dụng; ý thức, trách nhiệm của Hội cơ sở trong công tác ủy thác được nâng lên;…

Có thể khẳng định rằng: Vốn vay của NHCSXH đã tạo điều kiện cho hội viên nông dân có được nguồn vốn để sản xuất kinh doanh cải thiện đời sống gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, con em có điều kiện học tập, từ đó thu hút được nông dân tham gia vào tổ chức Hội, vị thế, tiếng nói của tổ chức Hội được nâng lên. Qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, có thể nhân rộng; điển hình như: hộ ông Huỳnh Văn Thắng ngụ ấp Tân An, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh vay số tiền 20 triệu đồng, mô hình nuôi bò từ năm 2013, 2014 đến nay đã trả vốn 11 triệu đồng, trả lãi đúng hạn quy định, qua 2 năm chăn nuôi sau khi trừ chi phí hộ vay thu nhập được 25 triệu đồng/năm; hộ ông Vũ Đình Dễ ngụ ấp Bờ Bao, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, vay vốn 10 triệu đồng, xây dựng mô hình nuôi heo sinh sản và heo thịt từ năm 2016,  2017, sau 2 năm chăn nuôi hộ vay đã thu hồi vốn sau khi trừ chi phí thu nhập được 30 triệu đồng/năm; hộ ông Huỳnh Văn Rẫy ngụ ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, vay vốn 15 triệu đồng, mô hình buôn bán nhỏ, hàng năm thu nhập 25 triệu đồng; hộ bà Lý Thị Ánh ngụ khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, vay 15 triệu đồng và hộ ông Nguyễn Minh Hoàng ngụ phường Thới An Đông, vay 20 triệu đồng, mô hình VAC mỗi năm thu nhập được 40 triệu đồng,….

Để thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay trong năm 2018 và các năm tiếp theo; hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Hội Nông dân thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với NHCSXH thành phố xây dựng chương trình phối hợp, kế hoạch thực hiện từng chỉ tiêu cụ thể theo định hướng đã nêu trong báo cáo Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của NHCSXH thành phố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác và chất lượng tín dụng chính sách, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Lê Thị Thủy
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập