Thông tin Hội
Thành Hội tổ chức Hội nghị "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017
[ Cập nhật vào ngày (26/09/2017) ] - [ Số lần xem: 864 ]
Đ/c Nguyễn Sơn Tùng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố,phát biểu Kết luận Hội nghị  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  tổ chức tại Hội trường Mặt trận – Đoàn thể quận Ô Môn.
Đ/c Nguyễn Sơn Tùng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố,phát biểu Kết luận Hội nghị “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức tại Hội trường Mặt trận – Đoàn thể quận Ô Môn.

Thực hiện Kế hoạch số 151-KH/HNDT, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân TPCT, về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017.

Ngày 19/9/2017 tại Hội trường Mặt trận – Đoàn thể quận Ô Môn, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Hội Nông dân quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017.

Đến dự và chủ trì Hội nghị đ/c Nguyễn Sơn Tùng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đ/c Nguyễn Vĩnh Thạnh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận và 80 đại biểu là Phó chủ tịch cơ sở Hội, chi Hội trưởng khu vực được chọn cử từ Hội Nông dân quận Ô Môn và Thốt Nốt.

Nội dung Hội nghị gồm: Triển khai Quyết định 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014, của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Thông báo số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thông báo Kết luật của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Kế hoạch số 94-KH-HNDTW ngày 18/11/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và một số văn bản chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Hội Nông dân thành phố ... tại Hội nghị đại biểu được nghe 04 báo cáo tham luận của Hội Nông dân phường Thới Hòa – phường Trường Lạc, quận Ô Môn và phường Tân Hưng – phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, tập trung báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tại địa phương; đồng thời nêu lên những thuận lợi, khó khăn và cách làm hay từ cơ sở Hội vận động đạt hiệu quả. Đặc biệt là các cơ sở kiến nghị với các cấp có thẩm quyền cần quan tâm hơn nữa về công tác tuyên truyền: cung cấp tài liệu bướm, tờ rơi, pa no, áp phích; tăng cường công tác quản lý thị trường, thường xuyên kiểm tra chất lượng hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ trên địa bàn nông thôn; xử lý nghiêm các doanh nghiệp sản xuất hàng nháy, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; đưa hàng Việt Nam về vùng nông thôn nhiều hơn…

Phát biểu Kết luận Hội nghị đ/c Nguyễn Sơn Tùng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, biểu dương tinh thần tham gia Hội nghị đông đủ của cán bộ, hội viên nông dân cơ sở, chi Hội của đơn vị Hội Nông dân quận Ô Môn và quận Thốt Nốt; đồng thời đề nghị các cấp Hội trong thời gian tới cần tập trung tuyên truyền một số nội dung cụ thể như sau:

-  Tiếp tục triển khai quán triệt đến các cấp Hội Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tiếp tục tuyên truyền trong hệ thống Hội về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; góp phần cùng với Đảng – Nhà nước thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương..

-  Tuyên truyền vận động hội viên, nông dân là hộ nghèo, hộ dân tộc, hộ thuộc các vùng còn gặp khó khăn nâng cao nhận thức tiêu dùng hợp lý trong thực hiện cuộc vận động, tổ chức vận động nông dân, các tổ chức kinh tế ở nông thôn đưa các mặt hàng nông sản chất lượng cao, hàng tiểu thủ công mỹ nghệ vào các phiên chợ, hội chợ triễn lãm … nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm.

-    Đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thay đổi tư duy sản xuất, sản xuất phải gắn với thị trường tiêu thụ và giá cả hợp lý đảm bảo cạnh tranh cao với hàng nông sản nhập ngoại tạo niềm tin đối với người tiêu dùng. Gắn kết quả thực hiện cuộc vận động và bình xét công nhận các danh hiệu thi đua trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

-     Tăng cường công tác giám việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 – 2020 theo chương trình phối hợp số 17-CTPH/HND-MTTQ-BNN&PTNT-BCT, ngày 17/7/2014, giữa Hội Nông dân Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Công thương; Chương trình phối hợp số 01-CTrPH/HNDT- MTTQ-SNN&PTNT-SCT thành phố Cần Thơ. ..

Theo kế hoạch từ ngày 18/9 đến ngày 21/9/2017, Hội Nông dân thành phố tổ chức dứt điểm Hội nghị tuyên truyền cuộc vận động động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tại 04 đơn vị: Bình Thủy, Ô Môn, Phong Điền và Vĩnh Thạnh./.

Phú Dũng - Hội Nông dân TP Cần Thơ
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập