Thông tin Hội
271 cán bộ cơ sở Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ
[ Cập nhật vào ngày (08/08/2017) ] - [ Số lần xem: 345 ]
Đ/c Lê Bá Phước – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, phát biểu Tổng kết – Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2017
Đ/c Lê Bá Phước – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, phát biểu Tổng kết – Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2017

Ngày 28/7/2017, tại Trung tâm dạy nghề Tây Đô cơ sở 3, Hội Nông dân thành phố tổ chức Lễ Tổng kết - Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cơ sở, chi, tổ Hội năm 2017. Có 271 học viên tham gia lớp học.

Đến dự Tổng kết – Bế giảng lớp học có đ/c Lê Thị Kim Bảy – Trưởng Phòng Đoàn thể, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ; đ/c Trương Thị Hoa – Trưởng phòng Văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy; đ/c Nguyễn Thành Nguyện – Giám đốc Trung tâm dạy nghề Tây Đô cơ sở 3; đ/c Tăng Văn Tuấn – Chuyên viên phòng kiểm tra, giám sát, Công ty Điện lực TP Cần Thơ; Hội Nông dân thành phố có đ/c Lê Bá Phước – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cùng các đ/c Thường trực, Ban Thường vụ, trưởng, phó các ban và cán bộ chuyên trách Hội Nông dân thành phố; các đ/c phóng viên Báo Cần Thơ, Đài phát thanh – Truyền hình TP Cần Thơ, đến dự và đưa tin.

Từ ngày 17/7 đến ngày 28/7/2017 Hội Nông dân thành phố đã tổ chức hai khóa học, (thời gian mỗi lớp là 05 ngày), học viên đã nghiên cứu học tập các chuyên đề như: học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng toàn quốc lần thứ 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền trong tình hình hiện nay; công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân Việt Nam; công tác tổ chức xây dựng Hội và chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; công tác thi đua khen thưởng; quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân và xử lý nợ rủi ro của Quỹ hỗ trợ nông dân; công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho nông dân trong nông thôn hiện nay; vai trò của Hội Nông dân trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân tham gia xây dựng phát triển hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn; vai trò của Hội Nông dân trong tiết kiệm điện hiện nay

Phát biểu tại buổi Tổng kết – bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2017, đ/c Lê Bá Phước – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, đánh giá cao tinh thần và thái độ học tập nghiêm túc của học viên, hoàn thành tốt nội dung chương trình của lớp học. Kết quả bài thu hoạch, theo đánh giá của Ban Tổ chức lớp học, học viên hiểu và nắm vững nội dung cơ bản của các chuyên đề, các bài viết thu hoạch của học viên đều đạt yêu cầu, được phân loại như sau: loại giỏi đạt 16,23 %, khá đạt 80,07 %, trung bình đạt 3,69%. Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ năm nay, cán bộ Hội được nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân, tham gia tốt xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy Kinh tế - Xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Cuối khóa học 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành nội dung chương trình lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cơ sở Hội năm 2017./.

Phú Dũng - Hội Nông dân TP Cần Thơ
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập