Thông tin Hội
Hội Nông dân các cấp thực hiện tốt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016 – 2020".
[ Cập nhật vào ngày (08/08/2017) ] - [ Số lần xem: 375 ]
Đồng chí Lê Bá Phước - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố thăm mô hình vườn cây ăn trái tại xã Nhơn Ái huyện Phong Điền
Đồng chí Lê Bá Phước - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố thăm mô hình vườn cây ăn trái tại xã Nhơn Ái huyện Phong Điền

               

             Vừa qua, Hội Nông dân thành phố được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016 – 2020 ”. Nhằm tổ chức thực hiện tốt Đề án, Hội Nông dân các quận, huyện cần những biện pháp cụ thể như sau:

          - Trên cơ sở các văn bản pháp lý của Chính Phủ, của Bộ Tài chính, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp quận, huyện củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Vận động Quỹ HTND do Ủy ban nhân dân quận, huyện ký thành lập; Ban Điều hành Quỹ HTND và Ban Kiểm soát Quỹ HTND do Ban Thường vụ Hội Nông dân quận, huyện ký thành lập; Quy chế hoạt động phân công trách nhiệm từng thành viên của Ban Vận động, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ HTND.

- Xây dựng kế hoạch vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND hàng năm trên cơ sở chỉ tiêu do Thành Hội giao, vận động từ hội viên nông dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp và đề nghị ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí qua Quỹ HTND.

- Ký kết thỏa thuận liên ngành với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, tiếp tục thực hiện tốt những nội dung đã ký kết với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT.

- Ban hành các văn bản quản lý tài chính, gồm có: Quy chế quản lý tài chính Quỹ HTND; quy chế sử dụng phí ủy thác do Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT chi trả cho Hội. Lập kế hoạch tài chính Quỹ HTND hàng năm, gồm có: kế hoạch vận động vốn và sử dụng vốn, kế hoạch thu chi tài chính Quỹ HTND, trình Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp phê duyệt. Hạch toán kế toán và báo cáo tài chính, cuối năm trình Ban Thường vụ Hội Nông dân phê duyệt gửi Phòng Tài chính quận, huyện và Ban Điều hành Quỹ HTND thành phố.

          - Trên cơ sở nguồn vốn Quỹ HTND hiện có, hàng năm Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp quận, huyện xem xét phê duyệt hỗ trợ vốn vay cho Hội Nông dân các xã, phường và hướng dẫn lập các dự án sản xuất, kinh doanh cho hội viên nông dân vay vốn với các mô hình liên kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở địa phương, tập trung cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động Quỹ HTND, tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân. Thông tin báo cáo kịp thời chính xác về Hội cấp trên theo quy định.

- Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết các dự án và hoạt động Quỹ HTND nhằm đánh giá những mặt làm tốt, những hạn chế thiếu sót, rút kinh nghiệm thực hiện trong thời gian tới.

 

Lê Thị Thủy
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập