Thông tin Hội
Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội quý I/2017
[ Cập nhật vào ngày (17/04/2017) ] - [ Số lần xem: 464 ]
Đ/c Lê Bá Phước – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, phát biểu kết luận hội nghị.
Đ/c Lê Bá Phước – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, phát biểu kết luận hội nghị.

Sáng ngày 07 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Hội Nông dân thành phố, diễn ra Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2017, nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân quý II/2017.

Chủ trì Hội nghị đ/c Lê Bá Phước – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cùng các đ/c Thường trực, Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách Hội Nông dân thành phố, các đ/c Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội Nông dân các quận, huyện; Đài phát thanh – Truyền hình thành phố Cần Thơ và Báo Cần Thơ đến dự và đưa tin.

Qua đánh giá kết quả quý I/2017, các cấp đã triển khai thực hiện 14 chỉ tiêu Thành Hội giao đạt kết quả một số nội dung như: đăng ký thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình nông dân văn hóa năm 2017, cùng với cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể liên quan tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, phối hợp chăm sóc - thu hoạch lúa Đông xuân 2016 - 2017, chăn nuôi thủy sản, hoa màu và vườn cây ăn trái, chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ hội viên nghèo; tham gia thực hiện công tác tuyển quân… Từ đầu năm đến nay các cấp hội thực hiện 01 chỉ tiêu đạt 100% và 03 chỉ tiêu đạt trên 50% cụ thể như: phát động đăng ký hộ nông dân SXKD giỏi các cấp đạt trên 108 %, vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND đạt 74,91%; công tác tuyên truyền đạt 68,18% và công tác hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế tập thể đạt 65,52%; vận động xây dựng “Mái ấm nông dân trị giá 35 triệu/căn, trong quý đã vận động xây dựng mới 02 căn, tổng kinh phí vận động 70 triệu đồng …

Kết luận Hội nghị đ/c Lê Bá Phước – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong Quý II/2017. Cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện chủ đề “Cán bộ, hội viên nông dân thành phố nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện Nghị quyết của Đảng, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, làm nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới”.

- Công tuyên truyền tiếp tục triển khai, quyết triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Vận động tăng trưởng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, tăng cường công tác ký kết hợp đồng bao tiêu nông sản cho nông dân thông qua các doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài thành phố.

- Tiếp tục vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia mua Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo sự chỉ đạo của Thành Hội và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng thời Hội Nông dân quận, huyện phối hợp với bảo hiểm xã hội cùng cấp, tổ chức triển khai phát động thực hiện theo kế hoạch liên tịch đã ký kết.

- Các quận, huyện chuẩn bị thành lập các tổ phục vụ Đại hội Hội Nông dân cấp quận, huyện và chỉ đạo các cơ sở, chi Hội tổ chức Hội nghị cấp chi Hội và Đại hội cấp cơ sở theo kế hoạch đã chỉ đạo.

- Vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dậy nếp sông văn minh, trật tự kỷ cương đô thị.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội những vấn đề bức xúc của nông dân, giải quyết tốt các mẫu thuẫn trong nông dân, không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

- Phát động trong cán bộ, hội viên nông dân thực hiện phần việc và công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ VII. Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 tới.

Phú Dũng - Hội Nông dân TP Cần Thơ
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập